نمایشگاه ها ورویدادها

آیا قصد برگزاری نمایشگاه، سمینار، تور و یا رویداری را دارید؟ اضافه کردن رویداد

نمایشگاه حیوانات خانگی فرانسه

تاریخ:
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
کشور: فرانسه

شهر: پاریس

انجمن بین المللی حیوانات خانگی

تاریخ:
۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۵
کشور: هلند

شهر: نوردویک

شماره تماس: PETS International

نمایشگاه حیوانات خانگی انگلستان

تاریخ:
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
کشور: انگلستان

شهر: ایشر

نام مجری: Impact Exhibitions & Events Ltd.

نمایشگاه حیوانات خانگی چین

تاریخ:
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
کشور: چین
Copyright © 2016 - 2018 ITPet.net