جستجوی "سگ با وفا" در مطالب ITPet.net

 • ITpet.net

  بهترین سگ ها برای کار در مزرعه

  ۱۳۹۸/۹/۹

 • ...ه می تواند خاطر شما را اطمینان بخشد اینست که سگ باوفای مزرعۀ شما همیشه در کنارتان باشد. یک "سگ کار" تمرین و آموزش فراوان و همچنین صبوری زیادی را می طلبد. یکی از آموزش ها...

 • علمی و آموزشی سگ مطالب ویژه
 • همراهی سگ با صاحبش تا گور

  ۱۳۹۶/۱/۲۸

 • ...یده بود. زنی سالخورده صاحب بابی (Bobby) این سگ وفادار بود. اگرچه خانواده این زن ناراحت از دست دادن او بودند اما ناراحتی آن ها در مقابل غم این حیوان خیلی م به نظر می آ...

  ... که کسی دنبال آن ها است و او کسی نبود جز بابی، سگ وفادار این زن. سگ بیش از ۳ کیلومتر دنبال آن ها دوید. در تمام طول

 • گالری تصاویر علمی و آموزشی اخبار سگ مطالب ویژه
 • Copyright © 2016 - 2020 ITPet.net