روز جهانی گربه ها
8 آگوست برابر با 17 مرداد روز جهانی گربه هاست. از سال 2002 میلادی و به لطف صندوق بین المللی رفاه حیوانات، گربه ها هم روز خاص خود را دارند و در این روز می توانیم از این دوستان پشمالوی عزیزمان بهتر تجلیل کنیم.
 
Copyright © 2016 - 2022 ITPet.net