اخبار d https://www.itpet.net/ Sat, 20 Apr 2019 17:05:48 +0100 https://www.itpet.net//photos/M_photos/ITPNEWS-HEMO2.png Powered by ITPNews.com https://www.itpet.net/ ITPNews.com site syndication چگونه گازگرفتن همستر را متوقف کنیم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5093 2019-4-20 5093 https://www.itpet.net/media/image/3227/0/0/60/Hamster.jpg?t=1cea8858316bc5da1a461ede6349cc1d فصل تابستان نزدیک شده و مانند همیشه، بسیاری از کود آلرژی به حیوانات http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5090 2019-4-17 5090 https://www.itpet.net/media/image/3212/0/0/60/Allergy.jpg?t=91544ad57f5c7d518aa3ea102e93b8c2 بهترین راه برای کنترل علائم آلرژی به حیوانات خانگی باران و گربه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5091 2019-4-17 5091 https://www.itpet.net/media/image/3217/0/0/60/gorbeh_baran.jpg?t=5b69470eed9fefef0848378a40a3fb6d وقتی بهار می‌شود همه چیز خوب و قشنگ است. همه جا پر بایدها و نبایدهای ارتباط میان کودکان و حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5089 2019-4-17 5089 https://www.itpet.net/media/image/3207/0/0/60/child-animals.jpg?t=2465f11a6dd392434932c674795eb90a وقت گذراندن با حیوان خانگی تجربه ای شیرین برای یک پیش از پذیرفتن سرپرستی خرگوش این نکات را در نظر بگیرید http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5087 2019-4-16 5087 https://www.itpet.net/media/image/3192/0/0/60/cute-rabbits.jpg?t=4ec1d481bc3d8a19311c10aa11ca314d خرگوش‌ها حیوانات خانگی بسیار دوست‌داشتنی هستند؛ ام خودآموز تربیت سگ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5086 2019-4-15 5086 https://www.itpet.net/media/image/3186/0/0/60/sag_1.jpg?t=ff60d5a1b460def3219036d37151dc54 نویسنده: هیثر هموندزمترجم: قبل از خرید حیوان خانگی این سوالات را از خود بپرسید http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5085 2019-4-15 5085 https://www.itpet.net/media/image/3181/0/0/60/pet.jpg?t=00d00ec4b4b26084dc81a50bfb2d3327 این روزها بسیاری از افراد دوست دارند حیوان خانگی د گربۀ نژاد اسکاتیش فولد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5083 2019-4-14 5083 https://www.itpet.net/media/image/3171/0/0/60/scottish-fold.jpg?t=c02d4fbd9c97acd73cdce1e7d32056eb • تاریخچه اصولاً خلق چرا گربه‌ام شکمش را به من نشان می‌دهد؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5079 2019-4-13 5079 https://www.itpet.net/media/image/3156/0/0/60/gorbeh.jpg?t=428998da4a978e6d41d8a6106a55b377 بسیاری از ما تصور می‌کنیم زمانی که گربه شکمش را نش مراقبت حیوانات خانگی در هوای بد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5081 2019-4-13 5081 https://www.itpet.net/media/image/3161/0/0/60/sag.png?t=be720cee9e1e14ba6dafad08401336d1 این نکات را هنگام بدی آب‌وهوا درباره حیوانات خانگی شانزده نژاد برتر و وفادار سگ خانگی و نگهبان در دنیا http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5078 2019-4-11 5078 https://www.itpet.net/media/image/3151/0/0/60/sag.jpg?t=82c482e095afe787f42a5546eba662f5 با وجود دشواربودن انتخاب سگ، عواملی وجود دارد که ا چرا گربه‌ام به من زل می‌زند و ناگهان روی من می‌پرد؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5076 2019-4-10 5076 https://www.itpet.net/media/image/3141/0/0/60/gorbeh_paresh.jpg?t=bb0af2d58cf86112b0aa8f254f357a2e گاهی درک رفتار گربه برای ما انسان‌ها سخت است. ممکن بو کشیدن سرطان توسط سگ ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5077 2019-4-10 5077 https://www.itpet.net/media/image/3146/0/0/60/sag_saratan.jpg?t=119dc16e40967bcc1f5f773fe62c7291 گیرنده‌های بویایی سگ‌ها 10 هزار برابر قوی‌تر از ان سگ نژاد پاگ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5072 2019-4-8 5072 https://www.itpet.net/media/image/3121/0/0/60/pug.jpg?t=4e77eb56724c5bdeb64d42184cb5136b ویژگی های مثبت این نژاد • سگ نژاد یورکشایر تریر http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5068 2019-4-6 5068 https://www.itpet.net/media/image/3106/0/0/60/yorkshire-terrier.jpg?t=b117af93d67e87db613a4ea96b6544f2 یورکشایر تریر که ظاهری کوچک اما ذاتی بزرگ دار چند ترفند برای رفع استرس گربه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5067 2019-3-17 5067 https://www.itpet.net/media/image/3101/0/0/60/stress_gorbeh.jpg?t=1dd4d8e608a2b9e198a61b5cf4ba5ac1 نگرانی و استرس برای سلامت گربه بسیار مضر است؛ بناب شش دلیل عالی برای قدم‌زدن با سگ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5066 2019-3-16 5066 https://www.itpet.net/media/image/3096/0/0/60/ghadam_zadan.png?t=11154edadbe9c723e7bb19a343fd96ca اگر شما هم یکی از کسانی هستید که سگ دارید، بی‌شک م چرا خرگوشم سرحال نیست؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5064 2019-3-12 5064 https://www.itpet.net/media/image/3085/0/0/60/khargoosh_1.jpg?t=b5c9f0bf4953b9f198934d230b0a1e6a خرگوش ها نه تنها به دلیل صورت کوچولو و ریزه میزه ش دربارۀ عروس هلندی بدانید: تربیت و نگهداری تا حرف‌زدن http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5063 2019-3-10 5063 https://www.itpet.net/media/image/3080/0/0/60/aroos.jpg?t=2a70d721edf117298ec5b6eb5b46f3ee در این مقاله با آنچه دربارۀ عروس هلندی است، آشنا م از دست دادن اشتها در خرگوش های خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5061 2019-3-7 5061 https://www.itpet.net/media/image/3070/0/0/60/khargoosh.jpg?t=3bc8066b5c7f21d582edda5e3bf6b31d خرگوش های خانگی معمولاً هر چیزی را که ببینند می جو استرس ما به گربه‌هایمان منتقل می‌شود http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5057 2019-3-5 5057 https://www.itpet.net/media/image/3043/0/0/60/gorbeh.jpg?t=1af47ab7d4a5a4244e640b6a6c3993cd احساسات و خلق‌وخوی ما گاهی بر گربه‌ها تأثیر می‌گذا اطلس رنگی نژادهای قناری http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5059 2019-3-3 5059 https://www.itpet.net/media/image/3054/0/0/60/164727_BhOylcE5.JPG?t=2ef5ccb42d64c5351236815fc4e899ec نویسنده: دکتر احسان مقدسناشر: انتشارات نیلوبرگ چرا سگ‌ها پشت همدیگر را بو می‌کشند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5052 2019-2-26 5052 https://www.itpet.net/media/image/3028/0/0/60/Dog-Rump-Sniff.png?t=971624caadea7c50a047bcf788bfa219 همۀ کسانی که سگ دارند یا سگ‌ها را از نزدیک دیده‌ان چرا گربه‌ام بی‌صدا میومیو می‌کند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5049 2019-2-24 5049 https://www.itpet.net/media/image/3013/0/0/60/meow.png?t=3e7c92041347b2fa879dd1687d90f292 گربه‌ها چه بزرگ باشند و چه کوچک، از طریق ایجاد صدا چاقی، عمر سگ را کاهش می‌دهد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5047 2019-2-23 5047 https://www.itpet.net/media/image/3003/0/0/60/sag_chagh.jpg?t=8062737dccb60f15ff8c85d2198fb4b8 همه می‌دانیم چاقی تأثیر منفی بر سلامت انسان و حتی نکات پایه‌ای برای تربیت سگ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5046 2019-2-21 5046 https://www.itpet.net/media/image/2998/0/0/60/amoozesh_sag.jpg?t=71174452f460dcf0f160e3cf623b5de9 تربیت سگ برای ایجاد ارتباط مناسب و صحیح میان سگ و سه بازی برای تست هوش سگ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5045 2019-2-19 5045 https://www.itpet.net/media/image/2993/0/0/60/sag_bazi.jpg?t=de0042050c6cc358e0f86cf41a749d81 در این مطلب، سه بازی را معرفی می‌کنیم که هوش سگ را انواع نژادهای سگ های آلمانی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5044 2019-2-18 5044 https://www.itpet.net/media/image/2987/0/0/60/german2.jpg?t=5e162df97d9566e6465e9f8919cfeb67 تفکرهای اشتباه دربارۀ آنچه گربه را خوشحال می‌کند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5043 2019-2-18 5043 https://www.itpet.net/media/image/2982/0/0/60/gorbeh_2.jpg?t=a3828d8697485e2b87008be8f2fc8425 بسیاری از چیزهایی که باعث خوشحالی ما انسان‌ها می‌ش چگونه از گربه در برابر کک‌ها محافظت کنیم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5042 2019-2-17 5042 https://www.itpet.net/media/image/2977/0/0/60/gorbeh_1.jpg?t=d717661b8ef6ea297203cd8c25b32f3e کسانی که گربه را به‌عنوان حیوان خانگی اتنخاب کرده‌ چگونه به سگ نزدیک شویم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5041 2019-2-16 5041 https://www.itpet.net/media/image/2972/0/0/60/sag_1.jpg?t=d915a2c65feb0c52ce44994cca9fb98b شاید شما هم عاشق سگ‌ها هستید و زمانی که آن‌ها را م سلانه سلانه با حیوانات آشنا شویم http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5040 2019-2-14 5040 https://www.itpet.net/media/image/2966/0/0/60/ketab3.jpg?t=5f91f706b3146a1e79d8faf49b2fa4df حرف زدن با حیوانات بی‌زبان و احترام گذاشتن به آن‌ه موهای گربه را چگونه برس بزنیم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5039 2019-2-14 5039 https://www.itpet.net/media/image/2949/0/0/60/gorbeh.jpg?t=a0108100c32f91c79ed5fb6de86b2cf7 معمولاً کسانی که گربه‌هایی با موهای بلند دارن آیا می‌توان به سگ استخوان داد؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5038 2019-2-13 5038 https://www.itpet.net/media/image/2944/0/0/60/sag_ostokhan.jpg?t=31cd817c21c98bd4acb012f834798276 قرن‌هاست تصویر سگ در ذهن ما انسان‌ها با استخو همه چیز دربارۀ خرگوش لوپ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5036 2019-2-12 5036 https://www.itpet.net/media/image/2939/0/0/60/lop-bunny-2.jpg?t=246a05f38eac4552c03f06832487ebbb با اولین نگاه می‌توانیم خرگوش لوپ را از گوش‌های بل انجام عملیات احیا بر روی حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5035 2019-2-10 5035 https://www.itpet.net/media/image/2934/0/0/60/ehya.jpg?t=77f206d144eb3c37c6c650e6af74aa49 یاد بگیرید زمانی که سگ یا گربه تان به شما بیشترین داشتن سگ مانع بروز حملۀ قلبی می‌شود http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5032 2019-2-7 5032 https://www.itpet.net/media/image/2917/0/0/60/sag_ensan.jpg?t=ab445964d08fd45216a45cc3d328407f سگ؛ حیوانی که از دیرباز همراه انسان بوده است. براس همه چیز دربارۀ گربۀ نژاد مین کون http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5028 2019-2-5 5028 https://www.itpet.net/media/image/2902/0/0/60/maincoon3.jpg?t=ee12d4bf0e0f7337e3860beea8866bd5 مین کون، گربه‌ای که به دلیل جثۀ بزرگ شناخته شده و آیا می‌توان خرگوش را عقیم کرد؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5026 2019-2-4 5026 https://www.itpet.net/media/image/2891/0/0/60/khargoosh_aghim.jpg?t=09ccfbe3b86aafdd03ed3ff860a86921 عقیم‌کردن خرگوش همیشه برای کسانی که خرگوش دار چرا سگم عطسه می‌کند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5022 2019-2-1 5022 https://www.itpet.net/media/image/2876/0/0/60/sag.png?t=8aabe984ac541a685804a7dffa365660 کاملاً طبیعی است که گاهی سگ عطسه کند. درواقع، عطسه