اخبار d https://www.itpet.net/ Wed, 20 Feb 2019 10:54:47 +0100 https://www.itpet.net//photos/M_photos/ITPNEWS-HEMO2.png Powered by ITPNews.com https://www.itpet.net/ ITPNews.com site syndication سه بازی برای تست هوش سگ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5045 2019-2-19 5045 https://www.itpet.net/media/image/2993/0/0/60/sag_bazi.jpg?t=de0042050c6cc358e0f86cf41a749d81 در این مطلب، سه بازی را معرفی می‌کنیم که هوش سگ را انواع نژادهای سگ های آلمانی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5044 2019-2-18 5044 https://www.itpet.net/media/image/2987/0/0/60/german2.jpg?t=5e162df97d9566e6465e9f8919cfeb67 تفکرهای اشتباه دربارۀ آنچه گربه را خوشحال می‌کند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5043 2019-2-18 5043 https://www.itpet.net/media/image/2982/0/0/60/gorbeh_2.jpg?t=a3828d8697485e2b87008be8f2fc8425 بسیاری از چیزهایی که باعث خوشحالی ما انسان‌ها می‌ش چگونه از گربه در برابر کک‌ها محافظت کنیم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5042 2019-2-17 5042 https://www.itpet.net/media/image/2977/0/0/60/gorbeh_1.jpg?t=d717661b8ef6ea297203cd8c25b32f3e کسانی که گربه را به‌عنوان حیوان خانگی اتنخاب کرده‌ چگونه به سگ نزدیک شویم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5041 2019-2-16 5041 https://www.itpet.net/media/image/2972/0/0/60/sag_1.jpg?t=d915a2c65feb0c52ce44994cca9fb98b شاید شما هم عاشق سگ‌ها هستید و زمانی که آن‌ها را م سلانه سلانه با حیوانات آشنا شویم http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5040 2019-2-14 5040 https://www.itpet.net/media/image/2966/0/0/60/ketab3.jpg?t=5f91f706b3146a1e79d8faf49b2fa4df حرف زدن با حیوانات بی‌زبان و احترام گذاشتن به آن‌ه موهای گربه را چگونه برس بزنیم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5039 2019-2-14 5039 https://www.itpet.net/media/image/2949/0/0/60/gorbeh.jpg?t=a0108100c32f91c79ed5fb6de86b2cf7 معمولاً کسانی که گربه‌هایی با موهای بلند دارن آیا می‌توان به سگ استخوان داد؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5038 2019-2-13 5038 https://www.itpet.net/media/image/2944/0/0/60/sag_ostokhan.jpg?t=31cd817c21c98bd4acb012f834798276 قرن‌هاست تصویر سگ در ذهن ما انسان‌ها با استخو همه چیز دربارۀ خرگوش لوپ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5036 2019-2-12 5036 https://www.itpet.net/media/image/2939/0/0/60/lop-bunny-2.jpg?t=246a05f38eac4552c03f06832487ebbb با اولین نگاه می‌توانیم خرگوش لوپ را از گوش‌های بل انجام عملیات احیا بر روی حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5035 2019-2-10 5035 https://www.itpet.net/media/image/2934/0/0/60/ehya.jpg?t=77f206d144eb3c37c6c650e6af74aa49 یاد بگیرید زمانی که سگ یا گربه تان به شما بیشترین داشتن سگ مانع بروز حملۀ قلبی می‌شود http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5032 2019-2-7 5032 https://www.itpet.net/media/image/2917/0/0/60/sag_ensan.jpg?t=ab445964d08fd45216a45cc3d328407f سگ؛ حیوانی که از دیرباز همراه انسان بوده است. براس همه چیز دربارۀ گربۀ نژاد مین کون http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5028 2019-2-5 5028 https://www.itpet.net/media/image/2902/0/0/60/maincoon3.jpg?t=ee12d4bf0e0f7337e3860beea8866bd5 مین کون، گربه‌ای که به دلیل جثۀ بزرگ شناخته شده و آیا می‌توان خرگوش را عقیم کرد؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5026 2019-2-4 5026 https://www.itpet.net/media/image/2891/0/0/60/khargoosh_aghim.jpg?t=09ccfbe3b86aafdd03ed3ff860a86921 عقیم‌کردن خرگوش همیشه برای کسانی که خرگوش دار چرا سگم عطسه می‌کند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5022 2019-2-1 5022 https://www.itpet.net/media/image/2876/0/0/60/sag.png?t=8aabe984ac541a685804a7dffa365660 کاملاً طبیعی است که گاهی سگ عطسه کند. درواقع، عطسه زیباترین سگ های شپرد استرالیایی در اینستاگرام http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5020 2019-1-31 5020 https://www.itpet.net/media/image/2864/0/0/60/shepherd_australian.jpg?t=7fd30d0c6ffa2ba678f2950da0bbb7e0 مالکیت سگ: از تصور تا واقعیت http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5019 2019-1-31 5019 https://www.itpet.net/media/image/2859/0/0/60/sag_5.jpg?t=44da3d60696565449f5942e19ab46fbf هر کدام از ما تصورات خاصی از مالکیت سگ در ذهنمان د چگونه در زمستان به گربه‌های خیابانی کمک کنیم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5016 2019-1-28 5016 https://www.itpet.net/media/image/2841/0/0/60/gorbeh_zemestan.jpg?t=9ff1bf3172a33d796f11412df122ff24 این روزها که هوا سرد شده، بسیاری از ما با دیدن گرب آیا خرگوش‌ها واقعاً هویج دوست دارند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5013 2019-1-27 5013 https://www.itpet.net/media/image/2825/0/0/60/khargoosh.jpg?t=0b3956d3f49cd28129bc666140bbd06e زمانی که به خرگوش فکر می کنیم، اولین تصویری که به سه نکته دربارۀ تغذیۀ گربه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5009 2019-1-26 5009 https://www.itpet.net/media/image/2809/0/0/60/Gorbeh_ghaza.jpg?t=798b60790de3398ca95fcd30f45793b6 عادت‌های غذایی گربه‌ها که آن‌طور که به‌نظر می‌ر چرا گربه‌ام استفراغ می‌کند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5007 2019-1-24 5007 https://www.itpet.net/media/image/2802/0/0/60/gorbeh.jpeg?t=48ef5efab29f85a79716f2d24fbdfbfd برای کسانی که گربۀ خانگی دارند، بسیار اتفاق افتاده مختصری در مورد جوجه‌تیغی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5006 2019-1-23 5006 https://www.itpet.net/media/image/2797/0/0/60/hedgehog.jpg?t=fbd9625642e43680b1404caf202e59e8 غذا و رژیم غذایی در چرا چشم‌های سگم قرمز است؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5005 2019-1-23 5005 https://www.itpet.net/media/image/2792/0/0/60/sag_4.jpg?t=cd5323612b38f18cecff2512faa37135 هر چیزی ممکن است باعث بروز مشکل و قرمزی چشم د پیت بول؛ سگی که خطرناک شناخته می‌شود http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5004 2019-1-22 5004 https://www.itpet.net/media/image/2787/0/0/60/pit bull.jpg?t=ada00c1bf40068f8f30608f5435e1c01 پیت بول یا امریکت پیت بول تریر، گونه‌ای از سگ است چرا سگ‌ها با دیدن صاحبانشان خوشحال می‌شوند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5001 2019-1-21 5001 https://www.itpet.net/media/image/2772/0/0/60/sag_khoshhal.jpg?t=bda6f402d37295104353b242fba2061a سگ، یک موجود اجتماعی است که به سختی می‌تواند جدا ا پنج عادت اشتباهی که عمر سگ‌ها را کوتاه می‌کند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4997 2019-1-20 4997 https://www.itpet.net/media/image/2752/0/0/60/sag.jpeg?t=2c7cb10338d077007bf63afe83f23d0d بسیاری از ما نمی‌دانیم و یا گاهی فراموش می‌ک همه چیز در مورد نژاد پامرانین http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4996 2019-1-20 4996 https://www.itpet.net/media/image/2747/0/0/60/pomeranian.jpg?t=2fa10b6d33e1e9033d61dbe32389c872 مشخصه های این نژاد جنبه های مثبت همه چیز درباره بیمه درمان حیوانات در ایران http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4994 2019-1-19 4994 https://www.itpet.net/media/image/2737/0/0/60/bimeh.jpg?t=1ae72711982f759dc42ef9af0dc16b9c بیمه درمان حیوانات خانگی پدیده‌ای خاص در صنعت چرا شب‌ها گربه‌ام من را بیدار می‌کند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4990 2019-1-16 4990 https://www.itpet.net/media/image/2716/0/0/60/gorbeh_2.jpg?t=54d5743249f4d13df9dcb507961423eb این مشکل بسیاری از کسانی است که گربه دارند: گربه‌ه خرید آکواریوم در بازار چقدر هزینه دارد؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4989 2019-1-16 4989 https://www.itpet.net/media/image/2711/0/0/60/aquarium.jpg?t=8014f95557b1a1657d7f73a29bf9ffcc قیمت انواع آکواریوم در بازار به شرح زیر است: 10 نژاد مناسب سگ برای آپارتمان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4987 2019-1-15 4987 https://www.itpet.net/media/image/2701/0/0/60/Dogs.jpg?t=985e75a8247c3714d7c4794802554e44 کدام سگ‌ها برای زندگی در آپارتمان مناسب هستند؟ اگر همه چیز دربارۀ نژاد پرشین http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4986 2019-1-14 4986 https://www.itpet.net/media/image/2696/0/0/60/persian.jpeg?t=efa111f4c11f176ba8cc163c381d720f این گربۀ زیبا با چهره‌ای شیک و پادشاهانه، یکی از ن چگونه اسم پرنده‌ام را به او آموزش دهم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4980 2019-1-12 4980 https://www.itpet.net/media/image/2665/0/0/60/parandeh.jpg?t=92e75282cc1b7655bce3454f3cb11544 اگر به تازگی پرنده خانگی جدیدی را به سرپرستی گرفته مراقبت از لاک‌پشت http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4977 2019-1-8 4977 https://www.itpet.net/media/image/2650/0/0/60/lakposht-01.jpg?t=cb657d84def83fc6eb301b47af9ad417 نگهداری از لاک‌پشت به‌عنوان حیوان خانگی، تجربه‌ای چرا گربه‌ام مثل بچه‌ها همه چیز را میک می‌زند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4975 2019-1-8 4975 https://www.itpet.net/media/image/2640/0/0/60/gorbeh_1.jpg?t=f0ec11ab73544945587e725eab2eb46d اگر گربه‌یتان چیزهایی مثل عروسک، کوسن، پارچه مشکلات رایج هاضمه در سگ‌ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4974 2019-1-7 4974 https://www.itpet.net/media/image/2635/0/0/60/sag_2.jpg?t=7e521fa5b80c6dbf50845a48a5002c17 ممکن است روزی سگتان مشکلات هاضمه را تجربه کند؛ بنا نکات مثبت و منفی نگهداری حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4972 2019-1-7 4972 https://www.itpet.net/media/image/2625/0/0/60/pets.jpg?t=c81ea1563c9d30733f1faa93eb9b0e0c شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که با نگهداری چگونه سگ مضطرب را در دام‌پزشکی آرام کنیم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4971 2019-1-6 4971 https://www.itpet.net/media/image/2620/0/0/60/sag_moztareb.png?t=61afcafa0ec2e88ac8ecff7c217f649a شاید رفتن به دام‌پزشکی، منشأ نگرانی و اضطراب آیا گربه‌ها از‌نظر عاطفی باهوش هستند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4970 2019-1-5 4970 https://www.itpet.net/media/image/2615/0/0/60/Gorbeh.jpg?t=24bc47d414d834cdfda3d8211424a59e اشتباه است که می‌گویند گربه‌ها به وقایع اهمیت نمی‌ چرا بچه گربه‌ها گاز می‌گیرند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4968 2019-1-5 4968 https://www.itpet.net/media/image/2604/0/0/60/bache_gorbeh.jpg?t=1a0c1bf44ea11c6dc0f896904073b07d به‌تازگی بچه گربه‌ای به خانه آورده‌اید و از بامزه‌ سنگ کلیه در سگ‌ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4967 2019-1-3 4967 https://www.itpet.net/media/image/2599/0/0/60/sag_1.jpg?t=7c6af07a889e56eea87b711a572ea9b3 سنگ کلیه به دلایل مختلفی در سگ‌ها ایجاد می‌شود و ع