اخبار d https://www.itpet.net/ Tue, 26 May 2020 13:22:44 +0100 https://www.itpet.net//photos/M_photos/ITPNEWS-HEMO2.png Powered by ITPNews.com https://www.itpet.net/ ITPNews.com site syndication فیلم-چطور جوجه تیغی‌مان را حمام کنیم http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5388 2020-5-23 5388 https://www.itpet.net/media/image/4614/0/0/60/ITpet-Jooje-shost.jpg?t=3474b306003ca4e0cb06139b1b8a2637 جوجه تیغی‌ها پست انواع گروههای خونی و نحوۀ انتقال خون در سگ ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5387 2020-5-17 5387 https://www.itpet.net/media/image/4609/0/0/60/family-at-vet-with-dog.jpg?t=5a47534139e0be27b6d90c9aa5389584 آیا واقعاً انتقا دُم گربه تان به شما چه می گوید http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5386 2020-5-16 5386 https://www.itpet.net/media/image/4604/0/0/60/Dom-cat-01.jpg?t=d126dfe853a2b35e75af54743578365c صدای میومیوی گرب غذاهای ضد سرطان برای سگ ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5385 2020-5-11 5385 https://www.itpet.net/media/image/4599/0/0/60/saratan-dog-sag.jpg?t=95eba76a4ee016b71157210c5d2c58fa با گنجاندن مواد وقتی سگی شکلات می خورد چه اتفاقی می افتد؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5384 2020-5-7 5384 https://www.itpet.net/media/image/4594/0/0/60/Dog_shokolat_09.jpg?t=30ae2668cbdb28d1a8c40a5933814411 شاید شکلات یک خو بی تکلیفی جایگاه سگ در حقوق حیوانات و اخلاق محیط زیستی و درآمد و معضلات http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5382 2020-5-5 5382 https://www.itpet.net/media/image/4583/0/0/60/Dog_sag_shakhes.jpg?t=3ef660fd3b6331e69a684725ed723a6a برخی از کارشناسا کرونا و عیان شدن بحران تنهایی در استرالیا http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5381 2020-4-28 5381 https://www.itpet.net/media/image/4578/0/0/60/Pet-Virus-corona-998.jpg?t=67483d38c520b31878d5c143caba6eb6 شبکه تلویزیونی ص 10 نژاد سگ کوچک مناسب برای فضای آپارتمان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5379 2020-4-18 5379 https://www.itpet.net/media/image/4573/0/0/60/dog_sag_khab.jpg?t=86e57e35b8d2cfd7665c7d251abea587 اگر قصد آوردن سگ قرنطینۀ خانگی می تواند برای سگتان استرس زا باشد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5377 2020-4-14 5377 https://www.itpet.net/media/image/4568/0/0/60/Dog-stres-09.jpg?t=cdfb62a88bbc1721c602102f188a37d6 بسیاری از ما شای داستان طلبه نجفی و سگ گرسنه؛ که علم عشق، در دفتر نباشد! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5376 2020-4-7 5376 https://www.itpet.net/media/image/4562/0/0/60/zaeri-99.jpg?t=6fa18360d449d914e347f31abc9bb320 با هزاران امید ب چگونه در دوران قرنطینۀ خانگی حیوان خود را در خانه فعال و پرتحرک نگه داریم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5375 2020-4-2 5375 https://www.itpet.net/media/image/4557/0/0/60/Dog-home-445.jpg?t=a929303669fdc1b8fa7c326101038ee2 با تعطیل شدن کسب قدم‌زدن نقاش معروف با عجیب‌ترین حیوان خانگی! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5374 2020-4-2 5374 https://www.itpet.net/media/image/4551/0/0/60/Salvador.jpg?t=29300b3b4d2a5d7366dc7139dc9736ff ستارگان و افراد چگونه در نزاع سگ ها مداخله کنیم ؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5373 2020-3-30 5373 https://www.itpet.net/media/image/4546/0/0/60/Neza_sag_dog_33.jpg?t=d8ab051c7b3b45ec47a36780290cb0bd شاید برای شما هم چه زمانی بایستی نگران بوی بد دهان سگ خود باشید http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5372 2020-3-28 5372 https://www.itpet.net/media/image/4541/0/0/60/dog-sag-334.jpg?t=982c889283dc2841eac3003c2973343b شاید اهمیت دادن یافته‌های جدید درباره احتمال انتقال کرونا از طریق حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5371 2020-3-24 5371 https://www.itpet.net/media/image/4536/0/0/60/dogs-with-masks.jpg?t=eab0635a76a69634e1f5a64aee14cdd6 معاون بهداشتی و فیلم/پیاده‌روی یک سگ با کمک پهپاد برای فرار از کروناویروس http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5370 2020-3-22 5370 https://www.itpet.net/media/image/4530/0/0/60/61599107.jpg?t=cabc3d0bdb3a7452d6964f2d8811c5d2 ویدئویی که به تا بازگشت شیرین سگ خانگی به صاحبش پس از خراب شدن خانه در طوفان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5367 2020-3-9 5367 https://www.itpet.net/media/image/4519/0/0/60/sag-tufan-01.jpg?t=c56b77d3b3903f1a10578bffd3250ce1 جمعه شب بود و Br آیا صاحبان حیوانات خانگی در معرض کرونا هستند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5365 2020-3-1 5365 https://www.itpet.net/media/image/4508/0/0/60/goorbee-5.jpg?t=f4207c894224eb9d7b61b0fc314a08fa ایرج خسرونیا در وقتی سگی شکلات می خورد چه اتفاقی می افتد؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5364 2020-2-27 5364 https://www.itpet.net/media/image/4503/0/0/60/choclate-1.jpg?t=56b948a329e7f153a591cd987b2be0cb شاید شکلات یک خوردنی خوشمزه و روز جهانی عقیم سازی و اهمیت آن http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5363 2020-2-26 5363 https://www.itpet.net/media/image/4498/0/0/60/worldday-1.jpg?t=40f09b672e4e615d11d0fc9262725a9e روز جهانی عقیم سازی یک تلاش ج فهرست داروهای انسانی مضر برای حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5362 2020-2-26 5362 https://www.itpet.net/media/image/4493/0/0/60/daroo-2.jpg?t=5e0fb2aa47698425eeefe620fbb52574 مرکز اورژانس مسمومیت های دامپ یک سازمان غیر انتفاعی واکسن رایگان در اختیار حیوانات بی خانمان قرار می دهد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5360 2020-2-25 5360 https://www.itpet.net/media/image/4488/0/0/60/Hemayat-asbab-pet-02.jpg?t=cea454203bc0d690645868f5b8b988cb یک سازمان غیر ان آیا حیوانات خانگی هم به کرونا مبتلا می شوند ؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5359 2020-2-22 5359 https://www.itpet.net/media/image/4483/0/0/60/heyvanat-14.jpg?t=017f9063eceec39310dd460b723d6fea در بحبوحۀ شیوع ویروس کرونا یا روزگار دیدنی حیوانات در سرمای زمستان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5358 2020-2-22 5358 https://www.itpet.net/media/image/4478/0/0/60/heyvanat-2.jpg?t=fd02bce8d7d73de216132cbf2bc3cfa4 موافقت دولت با واردات غذای سگ و گربه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5357 2020-2-20 5357 https://www.itpet.net/media/image/4473/0/0/60/ghaza-3.jpg?t=8853cbba9e39be7f27f22d6b800d36d0 روز سه شنبه 29 بهمن 98 هیات و باورهای اشتباه درباره گربه ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5356 2020-2-20 5356 https://www.itpet.net/media/image/4462/0/0/60/goorbee-1.jpg?t=09f5383ea6eebb81aa802dc24bba5e74 گربه ها حیواناتی شب زنده د کرونا گربه ها را مجبور به استفاده از ماسک کرد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5354 2020-2-18 5354 https://www.itpet.net/media/image/4457/0/0/60/gorbee-5.jpg?t=290db1809442844e0c695987c0779b39 با افزایش آمار مرگ و میر ناشی پسر بچه ای که تمام پول تولدش را به کافۀ گربه ها اهدا کرد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5353 2020-2-17 5353 https://www.itpet.net/media/image/4452/0/0/60/cafegorbe-1.jpg?t=d98b751776013c5312b2051a8e4596cc تمام گرب گربه رباتیک http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5351 2020-2-17 5351 https://www.itpet.net/media/image/4441/0/0/60/gorbee-1.jpg?t=173dabf4846e30712efbd39463fced8a این روزها استفاده از رباتهای سگ نژاد تازی ایرانی به نام "Ponzi" برندۀ مسابقۀ سگ های خانگی سال 2019 http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5350 2020-2-16 5350 https://www.itpet.net/media/image/4436/0/0/60/tazi-1.jpg?t=5e5736e5cd35838d7bf3323be133f622 در 14 دسامبر 2019 میلادی 10 س پروتزهای تیتانیومی برای یک گربه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5349 2020-2-12 5349 https://www.itpet.net/media/image/4431/0/0/60/gorbe-20.jpg?t=ae4da306df7fdcae4e9253111abb8233 پروتزهای تیتانیومی برای یک گر حیوانات را در برف گرسنه نگذارید http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5348 2020-2-12 5348 https://www.itpet.net/media/image/4426/0/0/60/sarma-1.jpg?t=e30094593e5d58986465e8511daf8eba روابط عمومی حفاظت محیط زیست گ برترین و محبوب ترین نژاد سگ ها در سال 2019 http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5347 2020-2-10 5347 https://www.itpet.net/media/image/4421/0/0/60/dogs-19.jpg?t=e2746d380c39555271bd59ca56b3842d گوگل بیشترین جستجو برای نژاد کار جالبی از کمپانی هواپیمایی KLM که همه را شگفت زده کرد! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5343 2020-2-9 5343 https://www.itpet.net/media/image/4401/0/0/60/klm-dog-servis_02.jpg?t=332e68722572a8107a7c4dbb637180f1 مهمانداران هواپی میزان فعالیت و بازیگوشی توله سگ های خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5346 2020-2-8 5346 https://www.itpet.net/media/image/4416/0/0/60/bazigoosh-2.jpg?t=4b0bc4777fc433a476ac29d6366ecbd9 پیاده روی و داشتن فعالیت و ور 5 دستورالعمل برای تهیۀ غذای ماهی خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5345 2020-2-5 5345 https://www.itpet.net/media/image/4411/0/0/60/maahi-15.jpg?t=50f57519e704a4405e7a7258e7715668 غذاهای صنعتی که برای ماهیان خ چرا سگ ها قبل از مدفوع کردن روی چمن می چرخند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5344 2020-2-5 5344 https://www.itpet.net/media/image/4406/0/0/60/dog-20.jpg?t=bca6fa668147765635e05d6301b2db66 بیشتر صاحبین سگ ها وقتی منتظر ۱۳۰۰ قلاده سگ در شهربابک واکسینه شدند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5342 2020-2-2 5342 https://www.itpet.net/media/image/4396/0/0/60/vaccine-24.jpg?t=616b85eeab8b00e54846cb60a71dd1c6 به گفته رئیس شبکه دامپزشکی شه 23 کاری که انجام می دهید و سگ شما از آن متنفر است! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5341 2020-2-2 5341 https://www.itpet.net/media/image/4391/0/0/60/heyvanat-1.jpg?t=f68998f4525d45e4a87df9d40b5231af شما از چیزی لذت می برید و فکر ۳۰۰ قلاده سگ در سنندج انگل‌زدایی و عقیم‌سازی شد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5340 2020-1-28 5340 https://www.itpet.net/media/image/4386/0/0/60/saag-34.jpg?t=5a1cd94f661a149a4b1e1b186e14bd58 رییس سازمان مدیریت پسماند شهر