اخبار d https://www.itpet.net/ Thu, 17 Oct 2019 03:38:11 +0100 https://www.itpet.net//photos/M_photos/ITPNEWS-HEMO2.png Powered by ITPNews.com https://www.itpet.net/ ITPNews.com site syndication سفر پرمخاطره بچه لاک پشت‌ها‎ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5224 2019-10-16 5224 https://www.itpet.net/media/image/3860/0/0/60/lakposht-3.jpg?t=e579e3b49f345da6fec21027b0a3d422 گروهی از فعالان محیط زیست در پرش دیدنی سنجاب http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5223 2019-10-16 5223 https://www.itpet.net/media/image/3855/0/0/60/sanjab-8.jpg?t=48aee8d8dfc190250de9cb33471092da عکاس 50ساله حیات تعیین تکلیف سگ های بلاصاحب در مهاباد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5222 2019-10-16 5222 https://www.itpet.net/media/image/3850/0/0/60/streetdogs-4.jpg?t=44c04c67eb83eaa7a27c7900b290a7dd انتقال سگهای بلا 12 نژاد کوچک سگ ایده آل برای خانواده هایی با فرزند کوچک http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5221 2019-10-15 5221 https://www.itpet.net/media/image/3845/0/0/60/sag-bache-005.jpg?t=6b0ea732f9bddfbcfb7bdeebd6e26812 سگ ها از هر سایز گربه بازیگوش از داخل موتور خودرو نجات یافت http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5219 2019-10-12 5219 https://www.itpet.net/media/image/3835/0/0/60/gorbe-10.jpg?t=930b6221f797063def10aa0ac01fd543 گربه بازیگوشی که خصوصیات سگ ها و هرآنچه در مورد سگ ها با نژاد مختلف باید بدانید http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5218 2019-10-12 5218 https://www.itpet.net/media/image/3830/0/0/60/dogs-32.jpg?t=aad7bcb8735c62abc2c2c1297222e1d0 سگ نوع اهلی گرگ نمایش فرمانپذیری سگ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5217 2019-10-9 5217 https://www.itpet.net/media/image/3824/0/0/60/Tarbiate_sag_776.jpg?t=2c9b487dc1d9def56364720e997ebd9d نجات یک توله‌سگ از عمق چاه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5216 2019-10-8 5216 https://www.itpet.net/media/image/3819/0/0/60/chah-1.jpg?t=fd768acaf224f0802f49f5bdb39e77a1 یک توله سگ که به سگ باوفا بعد از یک سال از درگذشت دوستش، هنوز هم جای خواب او را محفوظ نگه داشته http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5215 2019-10-8 5215 https://www.itpet.net/media/image/3808/0/0/60/Dog-bavafa-01.jpg?t=64d9a1e21f017185b47130661b9b27d7 Caitlin Wyanne ک مهربانی‌های کوچک http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5214 2019-10-8 5214 https://www.itpet.net/media/image/3814/0/0/60/mehrabani-6.jpg?t=da249c8783daa0642fa9b73dc7e3e179 یک روحانی نیکوکا رئیس مجلس روز دامپزشک را تبریک گفت http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5213 2019-10-6 5213 https://www.itpet.net/media/image/3798/0/0/60/majles-1.jpg?t=2c2b7ad8fa99a98bc873cb4b71e63c37 دکتر علی لاریجان احداث کمپ ساماندهی سگ های بلاصاحب ظرف یکماه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5212 2019-10-6 5212 https://www.itpet.net/media/image/3793/0/0/60/streetdogs-5.jpg?t=3bb3ebb22d73a3ff9da50a31fc1c15e9 رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیس 10 حیوان خانگی عجیب که افراد می توانند به داخل هواپیما بیاورند! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5211 2019-10-5 5211 https://www.itpet.net/media/image/3788/0/0/60/heyvanat-11.jpg?t=0e0eda9d128082727284b5810ff0b2f7 حیوانات خانگی «ک روز جهانی حیوانات http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5210 2019-10-3 5210 https://www.itpet.net/media/image/3783/0/0/60/heyvanat-1.jpg?t=4e495afc183688cc5001be3ca453e564 بهترین روش های تغذیۀ گربه ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5209 2019-10-1 5209 https://www.itpet.net/media/image/3778/0/0/60/cats-9.jpg?t=7c70d3b845eeb4361aa022a17e6cb090 بیشتر افراد صبح رهاسازی یک سر جوجه تیغی در لنگرود http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5206 2019-9-29 5206 https://www.itpet.net/media/image/3773/0/0/60/joojetighi-15.jpg?t=8f71292e385aa0226d2547972a34a899 یک سر جوجه تیغی حمل سگ با خودرو غیرقانونی است http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5205 2019-9-29 5205 https://www.itpet.net/media/image/3768/0/0/60/dog-26.jpg?t=31dbafc0d39e8cbd4cbfba469a3556cc رئیس پلیس پایتخت چگونه طوطی خود را حمام ببریم http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5202 2019-9-24 5202 https://www.itpet.net/media/image/3745/0/0/60/tooti-8.jpg?t=90fca53a33b8bc8530514da6c4a8cedb اکثر طوطی ها از طرز تهیه چند غذای خانگی برای توله ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5200 2019-9-23 5200 https://www.itpet.net/media/image/3734/0/0/60/food-1.jpg?t=7f9e1f56417d4639a9aa2df5a622da71 با بزرگ تر شدن ت زنده گیری سالانه 2993 قلاده سگ خیابانی در اصفهان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5199 2019-9-23 5199 https://www.itpet.net/media/image/3728/0/0/60/streetdog-2.jpg?t=8b664a670f14bf1b98b34c1f34e50e42 روش‌های قدیمی شل فناورانه سلامتی گربه خود را رصد کنید http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5198 2019-9-22 5198 https://www.itpet.net/media/image/3723/0/0/60/cathealth-1.jpg?t=765f5edb6046b3eb8c666c8a040a49a7 دستگاه مراقبت Pe آیا پرندۀ من هم تخم خواهد گذاشت؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5197 2019-9-21 5197 https://www.itpet.net/media/image/3718/0/0/60/parande-12.jpg?t=f11726d3ad4f84676a42d80c7fb192e7 همۀ ما می دانیم خوشحال‌ترین جوجه تیغی با ۱/۵ میلیون فالوور http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5196 2019-9-19 5196 https://www.itpet.net/media/image/3713/0/0/60/joojetighi-7.jpg?t=70d6497c653b06ecfa7740b53e5d70f9 این جوجه تیغی به 8 نکته ای که صاحب های حیوانات خانگی بایستی از آن آگاه باشند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5195 2019-9-17 5195 https://www.itpet.net/media/image/3708/0/0/60/puppy-1.jpg?t=8113c757fd050c98de4247b66965f0e5 از گروهی از دامپ تداوم زنده گیری سگهای بلاصاحب http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5194 2019-9-17 5194 https://www.itpet.net/media/image/3703/0/0/60/panahgah-1.jpg?t=0293e7e0671620166a2ec8072c47eeee در جهت جلوگیری ا روش های صحیح بغل کردن گربه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5193 2019-9-16 5193 https://www.itpet.net/media/image/3698/0/0/60/huge-cat-99.jpg?t=0782793d8d0d3e77c836d764bbf6760b صاحبانی که گربه سرپرستی موقت حیوان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5192 2019-9-15 5192 https://www.itpet.net/media/image/3693/0/0/60/saag-22.jpg?t=19cc9aa69dac34677c28f6793638b876 سرپرستی دائم حیو فرمولاسیون تهیۀ شیر خانگی برای تولۀ تازه متولد شده http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5190 2019-9-11 5190 https://www.itpet.net/media/image/3688/0/0/60/Shir-tule-998.jpg?t=d74005f9ec31e854e08e7877d265ea4e معمولاً تأکید می آیا گربه ها هم موسیقی دوست دارند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5189 2019-9-7 5189 https://www.itpet.net/media/image/3683/0/0/60/gorbe-00.jpg?t=90295e75bcc28ecd9b0157190ed55950 همۀ ما از تأثیر درمانی موسیقی بر روح و روانما آیا باید خرگوش خانگی مان را حمام دهیم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5187 2019-9-3 5187 https://www.itpet.net/media/image/3673/0/0/60/KHARGOSH-4.jpg?t=cc17b296179bc27ac3191524a584eb6c در واقع این سؤال بسیاری افراد است و نظرات متف چرا سگ ها دستمان را لیس می زنند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5186 2019-9-2 5186 https://www.itpet.net/media/image/3668/0/0/60/saag-8.jpg?t=ef6183fda45234534c31196d815b6dd2 مقدمههنگامی که سگ دست شما ر آیا سگ ها رنگی می بینند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5185 2019-9-1 5185 https://www.itpet.net/media/image/3663/0/0/60/saag-15.jpg?t=bd3e939037ab9c2a5ab41f7cbd5e176f شاید تابحال برای شما هم این سؤال پیش آمده که دو هزار و 993 قلاده سگ در اصفهان زنده گیری شد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5184 2019-8-29 5184 https://www.itpet.net/media/image/3658/0/0/60/saag-0.jpg?t=bcaecca3fcfd2e08825df61c683c74a2 به منظور ساماندهی سگ های بی سرپرست دو هزار و حقایقی دربارۀ گربه های خانۀ ارنست همینگوی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5183 2019-8-28 5183 https://www.itpet.net/media/image/3653/0/0/60/gorbe-9.jpg?t=62bc20ca3541bf9fc6b3dfdd11ff08ba هنگامی که ارنست همینگوی نوشت :"نگهداری یک گرب روز جهانی سگ ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5181 2019-8-27 5181 https://www.itpet.net/media/image/3643/0/0/60/sag-00.jpg?t=5f5db1250a209751709462a4b5a3c423 شاید هیچ کس به ا چرا هلند،کشوری بدون حتی یک سگ خیابانی ؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5182 2019-8-27 5182 https://www.itpet.net/media/image/3648/0/0/60/Four-Companion-Dogs.jpg?t=7c2a0399316b3c1db11b9fa18bb78dd1 گفته می‌شود که در دنیا،برخورد با حیوانات بی‌خ خطر انقراض سنجاب ایرانی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5180 2019-8-27 5180 https://www.itpet.net/media/image/3638/0/0/60/sanjab-0.jpg?t=98c084f8310c23691efe6e35413472c4 زنده گیری سنجاب ایرانی،باعث انقراض این گونه ج بزرگترین باغ پرندگان شرق کشور به بهره‌برداری رسید http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5179 2019-8-26 5179 https://www.itpet.net/media/image/3633/0/0/60/parande-9.jpg?t=8d7c8a79817b0431d7b320da1de0d8c2 همزمان با دومین روز هفته دولت بزرگترین باغ پر خصائص مشترک در کار و رفتار با حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5178 2019-8-25 5178 https://www.itpet.net/media/image/3628/0/0/60/puppy-10.jpg?t=8b7c2472818474969355460a9c442d77 داشتن حیوان خانگی به رشد مسئولیت پذیری فرد کم بهره برداری بزرگترین بیمارستان دامپزشکی شمال کشور در فریدونکنار http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5177 2019-8-25 5177 https://www.itpet.net/media/image/3623/0/0/60/gorbe-2.jpg?t=cb16cb5582fd35dca31c1c87e7c7b8f5 بزرگترین بیمارستان دامپزشکی شمال کشور در چهار