اخبار d https://www.itpet.net/ Fri, 13 Dec 2019 10:52:13 +0100 https://www.itpet.net//photos/M_photos/ITPNEWS-HEMO2.png Powered by ITPNews.com https://www.itpet.net/ ITPNews.com site syndication گربۀ غول پیکری به نام Lebowski http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5293 2019-12-9 5293 https://www.itpet.net/media/image/4175/0/0/60/goorbee-0.jpg?t=e8100937d51a2e00ee3ff1f98372140b این گربۀ غول پیکر که در حدود خطر انقراض دلقک‌ماهی‌ها در صورت تداوم گرمایش زمین http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5291 2019-12-4 5291 https://www.itpet.net/media/image/4170/0/0/60/maahi-9.jpg?t=b962a6805d64dabc575c97d534ad18df دانشمندان زیست محیطی هشدار دا تصاویر ارتباط کودکان با حیوانات http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5290 2019-12-4 5290 https://www.itpet.net/media/image/4165/0/0/60/koodak-1.jpg?t=1ea5832a32139674d728461ef76cc775 چند تصویر از رابطه کودکان با منتخب برترین اسامی حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5289 2019-12-3 5289 https://www.itpet.net/media/image/4159/0/0/60/pets-0098.jpg?t=2e41bdca9d5f3de009f922696ec6e7fb سایت ها و تارنما بهترین سگ ها برای کار در مزرعه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5287 2019-11-30 5287 https://www.itpet.net/media/image/4151/0/0/60/dogs-22.jpg?t=bc6c909db9ad15b75c4ab1c207067ede زندگی در روستاها هم آرامش بخش دزدی شقایق برای ساختن آشیانه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5286 2019-11-30 5286 https://www.itpet.net/media/image/4146/0/0/60/parande-10.jpg?t=01d0716af2bd4fd40ee76c17b64cca01 کبوتری در شهر کانبرای استرالی کشف جسد سالم توله سگی که ۱۸هزار سال پیش مُرده http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5285 2019-11-28 5285 https://www.itpet.net/media/image/4141/0/0/60/toolesag-0.jpg?t=f8bebe054afefd765a615eee3648b1a3 جسد این توله سگ در منطقه ای ی چند نکته ای که بایستی پیش از آوردن پرنده به خانه در موردش بدانیم http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5284 2019-11-28 5284 https://www.itpet.net/media/image/4136/0/0/60/parande-9.jpg?t=664667810fdf25fc409a9af2b68666c5 بیش از 5 میلیون خانواده در ام حیوان بازیگوش http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5283 2019-11-28 5283 https://www.itpet.net/media/image/4131/0/0/60/sanjaab-1_1.jpg?t=228f8c25a23e57b63a82366ae3e493a3 تصاویری دیدنی از سنجاب ها در شخصیت سگ‌ها هم مانند انسان‌ها تغییر می‌کند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5281 2019-11-27 5281 https://www.itpet.net/media/image/4126/0/0/60/doog-9.jpg?t=cbe854207f1d30e91d6beefd3a3052ed سگ‌ها نیز مانند ما دارای شخصی آیا باید اخم سگ‌ها را باور کنیم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5280 2019-11-27 5280 https://www.itpet.net/media/image/4121/0/0/60/akhmaloo-1.jpg?t=e4c0bc7aa20221faad087682a754ba22 بر اساس یک بررسی اولیه که توس تکنولوژی امیکس گامی برای درمان سرطان در سگ‌ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5279 2019-11-27 5279 https://www.itpet.net/media/image/4116/0/0/60/doo-8.jpg?t=35bf7e13f03099918643963df8626429 امروزه تکنولوژی امیکس در انسا استرس خواب شبانه سگ‌ها را نیز بر هم می‌زند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5278 2019-11-26 5278 https://www.itpet.net/media/image/4111/0/0/60/doog-7.jpg?t=6891c9bd2e2a9398581ee91296620744 یک مطالعه جدید که بر روی سگ‌ه چهره خندان برای سگ‌ها جذاب است http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5277 2019-11-25 5277 https://www.itpet.net/media/image/4106/0/0/60/tecnologi-0.jpg?t=d90e749802b1c4c625d83469de2814ab پژوهشگران "دانشگاه هلسینکی"(U سنجاب‌ها روشهای حل مشکلات را تا 2 سال به خاطر می‌سپارند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5276 2019-11-25 5276 https://www.itpet.net/media/image/4101/0/0/60/sanjab-0.jpg?t=86189816d8e1a35d95cd18b08e075b25 محققان انگلیسی با مطالعه رفتا رباتی که همبازی و مراقب حیوانات خانگی می‌شود http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5275 2019-11-25 5275 https://www.itpet.net/media/image/4096/0/0/60/doog-4.jpg?t=ff9e29bd94cdb963e939e4c3bb16a753 "واوا"(VAVA) نام یک ربات است حفاظت از سگ‌های ارتش آمریکا با یک فناوری پیشرفته http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5274 2019-11-25 5274 https://www.itpet.net/media/image/4091/0/0/60/doog-1.jpg?t=4b3c3a446f81802024721a646bf39875 ارتش آمر سرقت خودرو در فلوریدا توسط یک سگ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5273 2019-11-25 5273 https://www.itpet.net/media/image/4086/0/0/60/doog-0.jpg?t=42d42b4e6325a498b60eaf7325ca9b56 شاید باور کردنی نباشد اما یک چند چیزی که خریدنش برای گربه ها می تواند جالب باشد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5272 2019-11-25 5272 https://www.itpet.net/media/image/4081/0/0/60/cat-0.jpg?t=fd7d291b2cafb706af109f2cca2e47cf 1.جای خو تصویری شگفت انگیز از چشم مار پایتون http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5271 2019-11-23 5271 https://www.itpet.net/media/image/4076/0/0/60/maar-0.jpg?t=255793693732dc45ff6111fab3f8c5bf حیوانات دارای چشم‌های منحصر ب ماهی‌ها مهارت موسیقایی دارند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5270 2019-11-16 5270 https://www.itpet.net/media/image/4071/0/0/60/mahii-4.jpg?t=0a4ffe3d80d125dc4c934163d9a086d9 مطالعات جدید نشان می‌هد ماهی‌ شادی روی ماهی‌ها هم تاثیر دارد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5269 2019-11-16 5269 https://www.itpet.net/media/image/4066/0/0/60/mahii-3.jpg?t=d8ed2acf551d28b0b81f56371b0d5983 شادی روی ماهی‌های سالمون نیز کم اشتهایی ماهی‌ها به خاطر داروی ضدافسردگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5268 2019-11-16 5268 https://www.itpet.net/media/image/4061/0/0/60/mahii-2.jpg?t=c703f344391c5cee8cf84ec550c81a32 نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد ک خرگوش‌های بازیگوش http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5267 2019-11-16 5267 https://www.itpet.net/media/image/4056/0/0/60/khargosh-1.jpg?t=6648e7b83d9d57deb5d1498c260d03a9 کاسبا داروکزی، عکاس مجارستانی تماشای خرگوش چشم قرمز http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5266 2019-11-16 5266 https://www.itpet.net/media/image/4051/0/0/60/khargosh-0.jpg?t=d737cfc5057e09ec2809bebc3e040a7e خرگوش سفید چشم قرمز تاکسیدرمی اگر ماهی قرمز دارید، بخوانید http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5265 2019-11-14 5265 https://www.itpet.net/media/image/4046/0/0/60/mahii-1.jpg?t=1a0be652fe0a5952f476a4614d68cec6 ماهی‌های قرمز درون تنگ به سرع ماهی‌هایی که خود را در آینه می‌شناسند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5264 2019-11-14 5264 https://www.itpet.net/media/image/4041/0/0/60/mahii-0.jpg?t=cb159c536ba42662ec91d9d393d8cbff محققان دریافتند نوعی ماهی کوچ بچه راکون گیر افتاده http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5263 2019-11-14 5263 https://www.itpet.net/media/image/4036/0/0/60/rakon-0.jpg?t=a3f34aee66a5bf77cd4362a400ad55db یک بچه راکون در ماساچوست آمری واکسیناسیون ۱۰ هزار قلاده سگ دارای صاحب در لرستان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5262 2019-11-13 5262 https://www.itpet.net/media/image/4031/0/0/60/vaccine-2.jpg?t=1e658f62fca9e99c64c7b966cd4c2185 معاون سلامت اداره کل دامپزشکی نصب لانه برای پرندگان بر درختان چهارباغ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5261 2019-11-13 5261 https://www.itpet.net/media/image/4026/0/0/60/lane-0.jpg?t=5e80b7dcb42d0df8ebb730aa5963a0e8 مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرد برنده مسابقه گربه‌های خوشحال http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5260 2019-11-13 5260 https://www.itpet.net/media/image/4021/0/0/60/gorbee-12.jpg?t=366d087239817552ab5233c62aa6ea57 یک «گربه وان»به نام «سو»پس از واکسیناسیون بیش از هزار قلاده سگ در رشت http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5259 2019-11-12 5259 https://www.itpet.net/media/image/4016/0/0/60/vaccine-0.jpg?t=e4529d18958f9c6cf3461be374089fd2 هزار و 82 قلاده سگ صاحب دار د نگهداری حیوانات خانگی در بارداری http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5258 2019-11-12 5258 https://www.itpet.net/media/image/4011/0/0/60/bardari-0.jpg?t=77506d63a4cf75c6f784991ea9a48ceb حیوانات خانگی ممکن است جزئی ا گربه چاق حق سوار شدن به هواپیما را ندارد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5257 2019-11-12 5257 https://www.itpet.net/media/image/4006/0/0/60/piishii-0.jpg?t=c63d4945361b1b944456470bc7adc328 در یکی از فرودگاه های شهر مسک پس از بازنشستگی از خدمت، چه بر سر سگ های تعلیم دیده می آید؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5256 2019-11-11 5256 https://www.itpet.net/media/image/4001/0/0/60/Sag-Servis-004.jpg?t=c8392b1e0cdfebe866e1ac60d718f952 سگ های تعلیم دید «بولی و مورفی»در پلیس انگلیس http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5255 2019-11-10 5255 https://www.itpet.net/media/image/3996/0/0/60/saaag-9.jpg?t=a6bcadf9da3b005665df9d8fd1110d0b اسکاتلند یارد قصد دارد از سلا لبخند گربه‌ای http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5253 2019-11-10 5253 https://www.itpet.net/media/image/3986/0/0/60/labkhand-0.jpg?t=70f7d1a9f8aaf273fe32c795a6f339f0 صاحبان خوش ذوق حیوانات خانگی، گربه ناقص الخلقه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5252 2019-11-9 5252 https://www.itpet.net/media/image/3981/0/0/60/gorbee-9.jpg?t=5d671d0ac2377309fec28396b5ec8e89 کافری نام این گربه سیاه و پشم سخت گیری شدید دولت چین در مورد افرادی که سگ نگه می دارند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5251 2019-11-9 5251 https://www.itpet.net/media/image/3976/0/0/60/saaag-5.jpg?t=5c8f3e1a6c3b9ea406b9ddeb866bdec2 دولت چین قوانینی سخت و سنگین ورود حیوانات به زمین بازی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5250 2019-11-9 5250 https://www.itpet.net/media/image/3971/0/0/60/marmolak-0.jpg?t=157e93b20b4228910a784bf15fd6e284 حیوانات و پرندگان در سراسر جه