اخبار d https://www.itpet.net/ Thu, 23 Sep 2021 05:42:23 +0100 https://www.itpet.net//photos/M_photos/ITPNEWS-HEMO2.png Powered by ITPNews.com https://www.itpet.net/ ITPNews.com site syndication پنج چیز که سگتون میخواد شما بدونین http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5628 2021-9-22 5628 https://www.itpet.net/media/image/5872/0/0/60/darkhstsag852.jpg?t=087eb19fbf98c8ea70cf9cbc8223abbf 1-سگ توانایی احساس گناه رو ند آیا گربه ها به انسان حمله میکنند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5626 2021-9-21 5626 https://www.itpet.net/media/image/5867/0/0/60/gorbehamleh454.jpg?t=bb10a77bf846977bf41e6459641e6ea1 بیشتر گربه ها وقتی با بقیه حی سخت تر شدن قوانین برای فروش توله سگ و گربه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5625 2021-9-20 5625 https://www.itpet.net/media/image/5862/0/0/60/pupy_1.jpg?t=5a953f15a888f4af6588bc6641c6e994 چرا گربه ها نشانه گزاری میکنند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5624 2021-9-20 5624 https://www.itpet.net/media/image/5857/0/0/60/gorbemasajh014.jpg?t=afd569fefb1b6f68c12f993c7cf7428e گربه ها موجوادتی هستند که به چرا سگ غذا نمیخورد؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5623 2021-9-19 5623 https://www.itpet.net/media/image/5851/0/0/60/sagghaza754.jpg?t=b3c9cdb6218b895571611524117db4ec سگ ها گاهی وقت ها بخاطر تغییر آیا سگ ها سرما میخورند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5622 2021-9-18 5622 https://www.itpet.net/media/image/5845/0/0/60/sag-sarmakhordegi.jpg?t=82abc1e3a3265aa3d9b0d158c636c04a سگ ها هم سرما میخورند و نشانه بازگشت گربۀ گمشده به خانواده پس از 10 سال ! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5621 2021-9-18 5621 https://www.itpet.net/media/image/5840/0/0/60/Lost cat.jpg?t=fa4b20d93debcfaeecb9065349f67438 اولین کار هایی که بعد از اوردن توله سگ به خانه باید کرد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5620 2021-9-18 5620 https://www.itpet.net/media/image/5834/0/0/60/aaaax.jpg?t=4b431f7ae9c08ef48c8a45fa9e359d5b اولین هفته ای که شما و سگتون با هم میگذرونید هم بر آیا به سگ میوه بدهیم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5618 2021-9-16 5618 https://www.itpet.net/media/image/5823/0/0/60/sagmivekhar789.jpg?t=86dd68ec13014babf131125a97259149 سیستم گوارش سگ ها با ما خیلی چرا گربه ها گاهی وقت ها اشک میریزند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5617 2021-9-15 5617 https://www.itpet.net/media/image/5818/0/0/60/gorbehashk74.jpg?t=45503555e506c26c8ced5617403dac05 آلرژی در گربه ها خیلی ز چرا خرگوش زمین را میکند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5616 2021-9-14 5616 https://www.itpet.net/media/image/5811/0/0/60/khargoshkandan458.jpg?t=ec500159b73394b700b3d1996e452355 در طبیعت خرگوش ها برای فرار ا این سگ کرونا را تشخیص می دهد! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5615 2021-9-13 5615 https://www.itpet.net/media/image/5806/0/0/60/KOBRA.jpg?t=144986aa0ae2bd6d107c51d890773f32 یکی از بزرگترین بیمارستان های حیوانات دنیا http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5614 2021-9-13 5614 https://www.itpet.net/media/image/5798/0/0/60/bimarestanheivanat47.jpg?t=c4844edbc355bd733db47d122bca8e90 در این ویدیو یکی از بزرگ ترین بهترین نژاد های گربه برای آپارتمان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5613 2021-9-12 5613 https://www.itpet.net/media/image/5793/0/0/60/gorbehapartemani21.jpg?t=fdf38069078c34e1379910374023d122 1- موکوتاه آمریکایی گربه ای ا پیوستن سرباز و سگ زخمی اش پس از دریافت نشان شجاعت http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5612 2021-9-12 5612 https://www.itpet.net/media/image/5788/0/0/60/Military_dog_soldier.jpg?t=5c48b990cedbdebc42967757ed49f91f آیا خوکچه هندی صاحبش را میشناسد؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5611 2021-9-12 5611 https://www.itpet.net/media/image/5776/0/0/60/khokche8745.jpg?t=83cc29c988bb4f0e2c25e6629d1827d6 بله، اون ها شمارو میشناسن. نه ۴ اصل مهم در تربیت سگ های گارد و نگهبان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5610 2021-9-11 5610 https://www.itpet.net/media/image/5770/0/0/60/sagnegban2541.jpg?t=64a8a03f775d95e516ebb2bafe0729af آموزش و تربیت سگهای گار تصاویری از نژادهای مختلف گربه‌های اصیل در دنیا http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5609 2021-9-11 5609 https://www.itpet.net/media/image/5764/0/0/60/bangal.jpg?t=bd3c87223e9228bd5289a9d01c0a29aa چگونه هوش سگمون رو به چالش بکشیم http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5608 2021-9-11 5608 https://www.itpet.net/media/image/5758/0/0/60/hoshesag852.jpg?t=cf86e105a1b3a470afb8816e03dcb55e شما متیونین یک حوله بزرگ رو ر آیا میتونیم به سگمون استخوان بدیم http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5607 2021-9-9 5607 https://www.itpet.net/media/image/5752/0/0/60/sagostokhan741.jpg?t=b519c0ce53740935fb10f5977782157e استخوان ها منبع خوبی از مواد چجوری به طوطی ها یاد بدهیم که صحبت کنند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5606 2021-9-8 5606 https://www.itpet.net/media/image/5746/0/0/60/tootiharfzadan21.jpg?t=501637e64adf5e5904afc376d7319c8a 1- بهتر طوطی خود را بشناسید. گروه خونی سگ ها و گربه ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5605 2021-9-8 5605 https://www.itpet.net/media/image/5741/0/0/60/Dogs_blood_type_1.jpg?t=b3943da918d5eaff4b70a2fc14bebd92 چجوری به سگتون آموزش بدید که گاز نگیره http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5602 2021-9-7 5602 https://www.itpet.net/media/image/5723/0/0/60/saggazgereftan6325.jpg?t=73ccc6671fe41f8c6d4cb107186d5f14 در این ویدیو نشان میدهیم که چ آلرژی به گربه ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5601 2021-9-7 5601 https://www.itpet.net/media/image/5717/0/0/60/gorbeh8754.jpg?t=990a863911791b523bc33c7df963a558 نشانه های آلرژی به گربه میتون بانک غذای حیوانات در کانادا http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5599 2021-9-5 5599 https://www.itpet.net/media/image/5706/0/0/60/feeding_pets_1.jpg?t=e3d38d55f8d144b696f4ac2c0178a038 جرایم جدید جنایی برای سگ ربایی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5596 2021-9-4 5596 https://www.itpet.net/media/image/5689/0/0/60/puppy_1.jpg?t=d5cd593a823676ce6c0f4c64e4ca3bb8 سگ وفادار صاحبش را از چنگال خرس وحشی نجات داد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5594 2021-9-4 5594 https://www.itpet.net/media/image/5677/0/0/60/sagnejat321.jpg?t=adbb18f924e528fb4ab546a7f78fdfb3 سگی وفادار در حمله خرس مجازات برای مردی که سگ آزاری کرده بود http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5591 2021-9-1 5591 https://www.itpet.net/media/image/5661/0/0/60/dog_suffering_1.jpg?t=936474f5c0696b85c53ad17ed4387b16 سگ قهرمان پس از 6 سال اهدای خون بازنشست شد! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5589 2021-8-31 5589 https://www.itpet.net/media/image/5650/0/0/60/woody-1.jpg?t=e883cf0500a307b4d78d474d0b593b44 اولین مسابقات پارالمپیک حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5587 2021-8-30 5587 https://www.itpet.net/media/image/5633/0/0/60/pets_paralympic.jpg?t=675a4093f2ff2433a60d1885172ac421 نحوۀ صحیح خواندن برچسب روی مواد غذایی حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5585 2021-8-29 5585 https://www.itpet.net/media/image/5622/0/0/60/pet_food_tags.jpg?t=fc77cd96a7006891c953ec25cbb1ffc6 چند روش مؤثر برای اینکه مانع از اسپری کردن گربۀ خانگی تان گردید! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5580 2021-8-24 5580 https://www.itpet.net/media/image/5596/0/0/60/Cats_spraying_1.jpg?t=7c852bcf8a95a84d75676fc19f8c0797 خدمات دامپزشکی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5574 2021-8-21 5574 https://www.itpet.net/media/image/5561/0/0/60/Vet_1.jpg?t=344602b17ac136cfb86ed3fbd20a2b38 تمرکز، سرعت، دقت و انرژی بالا این سگ را برنده مسابقه کرد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5572 2021-8-17 5572 https://www.itpet.net/media/image/5550/0/0/60/sag-ghodrati1230.jpg?t=467ad5fe0094dd881069da31717c0708 سگم را عقیم کنم یا نه؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5570 2021-8-14 5570 https://www.itpet.net/media/image/5542/0/0/60/dogs_sterilization_1.jpg?t=635febde88eea41c39a9090c433ed60f دستگاهی مبتکرانه برای ماساژ لاک پشت http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5569 2021-8-12 5569 https://www.itpet.net/media/image/5536/0/0/60/lakposhy201.jpg?t=34bb09988fa034dcce1dcb2d07a06fea هشت هزار سگ در چین طی سال ها توسط مردی نجات پیدا کردند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5568 2021-8-10 5568 https://www.itpet.net/media/image/5524/0/0/60/sagchi120.jpg?t=2737146f31fdee0ccde8cd96f290438c از سال 1994 مردی 8000 سگ بیخا تکامل سگ ها برای ارتباط با انسان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5567 2021-8-10 5567 https://www.itpet.net/media/image/5518/0/0/60/Untitled-1.jpg?t=6663f073e66bfa22e455afe609deb900 طی تحقیقی در مورد آناتومی و ر چرا سگ ها تند و با عجله غذا می خورند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5566 2021-8-9 5566 https://www.itpet.net/media/image/5513/0/0/60/why dogs eat so fast1.jpg?t=856e56409c1c25ee0b2d84f58cac8981 ده توله توسط یک سگ مادر به فرزند خواندگی گرفته شدند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=5564 2021-8-9 5564 https://www.itpet.net/media/image/5530/0/0/60/tolesag21036.jpg?t=1c34ad5bdab1422a796045fbff7e2317 سگی به اسم "پاپی" به شکل غیر