اخبار d http://www.itpet.net/ Fri, 16 Nov 2018 22:04:33 +0100 http://www.itpet.net//photos/M_photos/ITPNEWS-HEMO2.png Powered by ITPNews.com http://www.itpet.net/ ITPNews.com site syndication چگونه تراریومی مناسب برای ایگوانا درست کنیم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4866 2018-11-15 4866 http://www.itpet.net/media/image/2101/0/0/60/iguana.jpg?t=9ba748f0a06f3fddf21722388183ddb0 تراریومی که برای ایگوانای خانگی خود درست می‌ک بازی کردن با سگ در خانه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4861 2018-11-14 4861 http://www.itpet.net/media/image/2080/0/0/60/sag_bazi.jpg?t=7fbb8fa69137c43e2e9020ff6a929d32 زمانی که هوای بیرون سرد و بارانی است و ما نمی‌توان مناسب‌ترین پرنده‌ها برای زندگی آپارتمانی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4860 2018-11-13 4860 http://www.itpet.net/media/image/2075/0/0/60/Fench.jpg?t=45dcbb124a58f1c044436748298090cf علاوه بر پرواز کردن، صدای زیبای آواز خواندن هم از 12 نژاد محبوب سگ و بیماری‌های رایج آن‌ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4857 2018-11-13 4857 http://www.itpet.net/media/image/2064/0/0/60/sag_mariz.jpg?t=69d4dfc287dcacacfd3a73548970a4bd سگ‌ها با توجه به نژاد خود، در معرض بیماری‌های م 8 پرسش مهم در مورد واکسیناسیون گربه‌ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4854 2018-11-12 4854 http://www.itpet.net/media/image/2048/0/0/60/gorbeh_vaccine.jpg?t=f69dd64630fdb1443d9dae987ab68e9d واکسیناسیون بهترین راه برای مراقبت از گربه‌ها در ب مراقبت از حیوانات خانگی در فصل زمستان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4852 2018-11-12 4852 http://www.itpet.net/media/image/2038/0/0/60/gorbeh_sag.jpg?t=227d5278663a2ef049852e9ce115f79e فصل زمستان نزدیک است و بسیاری از ما نگران حیوانات کنل کاف چیست؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4850 2018-11-11 4850 http://www.itpet.net/media/image/2032/0/0/60/kennel-cough-dog_18599555663_o.jpg?t=a7e37dd3a373dbf9acef321fd44ae42c کنل کاف نام یک بیماری رایج و واگیردار سگ هاس که با این گربه دوست داشتنی خطرناک ترین گربه جهان است http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4849 2018-11-11 4849 http://www.itpet.net/media/image/2027/0/0/60/Gorbeh.jpg?t=ee00ee6fda2023296fa0385c19c926fc گربه پاسیاه که نام علمی آن Felis nigripes است یکی آیا سگ‌ها فکر می‌کنند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4848 2018-11-11 4848 http://www.itpet.net/media/image/2022/0/0/60/Sag_fekr.jpg?t=a6bef8e78e1a98f9b740219ac07254e1 آیا سگ‌ها فکر می‌کنند؟ اگر جواب این سؤال مثبت ا نکاتی برای نگهداری از جوجه تیغی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4846 2018-11-10 4846 http://www.itpet.net/media/image/2011/0/0/60/joojeh_tighi.jpg?t=9e05ad55afa3c37367968503ba833a76 بسیاری از کسانی که اولین بار است از جوجه تیغی نگهد دیگر با حیوانات خانگی یتان مثل فرزندتان رفتار نکنید! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4844 2018-11-10 4844 http://www.itpet.net/media/image/2001/0/0/60/pet_koodak.png?t=cece3b9229dc114cf27fddb6d8df02f4 به نظر شما آیا مثل کودک رفتار کردن با حیوان زنده‌گیری سگ‌های بدون صاحب تهران http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4843 2018-11-6 4843 http://www.itpet.net/media/image/1996/0/0/60/Sag.jpg?t=d8fcb34caf560d3d917055e8384c92c6 حمیدرضا تحصیلی در بازدید شبانه خود از روند زنده گی با رعایت این نکات شیتزویی شاد و سالم داشته باشید http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4842 2018-11-6 4842 http://www.itpet.net/media/image/1991/0/0/60/shih-tzu.jpg?t=9719d7c69a9546de5141156bd576ecfb شیتزوها یکی از سلامت‌ترین و قوی‌ترین نژادهای سگ در آیا می‌توان غذای گربه را به جوجه‌تیغی هم داد؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4841 2018-11-5 4841 http://www.itpet.net/media/image/1986/0/0/60/jooje_tighi.jpg?t=e53844ee1766719f15deac2e621ed8fb از زمانی که جوجه‌تیغی‌ها به عنوان یک حیوان خانگی م به سرپرستی گرفتن گربه با وجود سگ امکان‌پذیر است؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4840 2018-11-5 4840 http://www.itpet.net/media/image/1981/0/0/60/sag_gorbeh.jpg?t=9a5177ac7ab6d7b32c81fc90bd935d3c شاید شما هم یکی از کسانی باشید که در کنار داشتن یک آیا گربه‌ها قادرند ارواح را ببینند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4839 2018-11-4 4839 http://www.itpet.net/media/image/1976/0/0/60/gorbeh_rooh.jpg?t=4da7386d0f1e2ac4d1ecb138baeef9f8 بر اساس باورهای رایجی که میان ملت‌های گوناگون وجود کمک اپلیکیشن ها به درک حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4837 2018-11-3 4837 http://www.itpet.net/media/image/1966/0/0/60/SAG_APPLICATION.jpg?t=d5fdff07518c7664cc8aca90734b6629 دانشمندان بر روی سیستم هایی کار می کنند که قادرند آیا گربه من نژاد دار است؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4834 2018-11-3 4834 http://www.itpet.net/media/image/1950/0/0/60/gorbeh.jpeg?t=4898a707422a7296f87e1440ea493a6a رنگ و نقش روی موی گربهبعضی از استاندارد راهکارهایی برای حفظ سلامت نوک در پرنده‌ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4833 2018-11-1 4833 http://www.itpet.net/media/image/1945/0/0/60/parandeh.jpg?t=38d9aae87faad2977fb898b39df299ba سلامت کلی پرنده در گرو سلامت نوک او است؛ از دانلود کتاب انسان و حیوان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4832 2018-10-31 4832 http://www.itpet.net/media/image/1938/0/0/60/humanpet.jpg?t=cd791c4d7a6f3686b30df0a903b31c38 آموزش فرمان فراخوان به سگ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4827 2018-10-28 4827 http://www.itpet.net/media/image/1913/0/0/60/dog_recall.jpg?t=b348bc04b6e860078d014d18c8e9aeab به سگتان یاد دهید که به محض صدا زدن پیشتان بیای چرا گربه من روی همه چیز ادرار می کند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4824 2018-10-27 4824 http://www.itpet.net/media/image/1908/0/0/60/gorbeh_1.jpg?t=2afe2fe9b8535542beee799400dc6ffa سونیا پالمن، رفتارشناس گربه ها، در کتاب خود با عنو بهترین حیوانات خانگی برای افراد سالخورده http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4823 2018-10-27 4823 http://www.itpet.net/media/image/1903/0/0/60/salkhordeh.jpg?t=08a54fbb46cfbc72f34ea19a9be02aae حیوانات خانگی مختلف ویژگی های گوناگونی دارند و نیا بارداری سگ و ۸ نشانه اصلی آن به همراه راهکارها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4821 2018-10-25 4821 http://www.itpet.net/media/image/1893/0/0/60/sag_bardari.jpg?t=d49b7fae87dbc759eadc43045420109e بارداری سگ از جمله مواردی است که بسیاری از صاحبان میومیوهای شبانه گربه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4819 2018-10-24 4819 http://www.itpet.net/media/image/1888/0/0/60/gorbeh.jpg?t=0ab127b28fd6fafe485bc9de57b91a97 درست است که گربه‌ها مثل سگ‌ها پر سر و صدا نی نگهداری از دلقک ماهی اسلاریس http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4817 2018-10-23 4817 http://www.itpet.net/media/image/1873/0/0/60/ocellaris-clownfish.jpg?t=04872dbc73db81ab6947030c6c34b82e کسانی که از نگهداری دلقک ماهی اسلاریس (Ocellaris C با سگ غرغرو چه کار کنیم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4816 2018-10-23 4816 http://www.itpet.net/media/image/1868/0/0/60/sag.jpeg?t=a96fe17ea54a032252c655439d1527ac احتمالاً شما هم تا به حال با سگ غرغرو و بداخل غذاهای مشترک در سبد غذایی انسان و گربه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4814 2018-10-22 4814 http://www.itpet.net/media/image/1858/0/0/60/gorbeh_ghaza.jpg?t=e72b7389d76954d0d4bfc2d973130000 تقریباً همه کسانی که گربه دارند هنگام شام خوردن با همه چیز در مورد نژاد دوست داشتنی بیگل http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4812 2018-10-21 4812 http://www.itpet.net/media/image/1854/0/0/60/beagle.jpg?t=1feefb2932f9bd12ae1a6b77676cd55c بیگل ها که سگ هایی کوچک و شجاع می باشند، همراهان خ بهترین نژاد سگ برای صاحبان مبتدی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4811 2018-10-20 4811 http://www.itpet.net/media/image/1849/0/0/60/sag_4.jpg?t=ea3798ab5190318729ae6b274c2364bb اگر اولین بار است که تصمیم دارید یک سگ را به سرپرس معیارهای گربه‌ها برای یک جای خواب ایده‌آل http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4808 2018-10-18 4808 http://www.itpet.net/media/image/1829/0/0/60/gotbeh_khab.jpg?t=870d1e2e0b660d21efb238ea748d6afa گربه‌ها حیواناتی بسیار حساس هستند و به ظرافت شهرت همسترم گم شده است، کجا آن را پیدا کنم؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4807 2018-10-17 4807 http://www.itpet.net/media/image/1824/0/0/60/hamster_1.jpg?t=24ab8f146ce67455e2a0272562380394 همسترها در فرار کردن استاد هستند. گاهی در حال بازی تاثیر موسیقی بر سگ ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4806 2018-10-17 4806 http://www.itpet.net/media/image/1819/0/0/60/sag_music_1.jpg?t=ca46469fda94bd986b0c36835e60b5ec اگر شما هم از دوستداران سگها هستید یا از آنها نقش پروتئین‌ها در غذای سگ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4805 2018-10-17 4805 http://www.itpet.net/media/image/1814/0/0/60/sag_ghaza2.jpg?t=96aba2fbf69fc183a3d4c54501935636 پروتئین‌ها در نظام تغذیه‌ای حیوانات، به ویژه وقتی توله سگ همه چیز را می جود http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4802 2018-10-16 4802 http://www.itpet.net/media/image/1799/0/0/60/sag2.jpg?t=d6a6a851383ef33b02998168177760e4 چه خوشمان بیاید چه نیاید، اغلب سگها عادت جویدن اشی آیا گربه من حسود است؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4801 2018-10-15 4801 http://www.itpet.net/media/image/1792/0/0/60/gorbeh.JPG?t=0345255e572ca1714ed84aad2f2c0b45 از زمانی که ازدواج کرده‌اید گربه‌یتان رفتارش تغییر اینفوگرافیک قدم زدن با سگ در پاییز و زمستان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4800 2018-10-15 4800 http://www.itpet.net/media/image/1787/0/0/60/sag_2.jpg?t=245e07269d18764bf0d47dab31a0a7f3 سگ ها و آسیب دیدگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4798 2018-10-14 4798 http://www.itpet.net/media/image/1777/0/0/60/sag_1.jpg?t=e62401f5d45f51f3c9986acf9f117595 احتمال بالایی وجود دارد که هر سگی در طول زندگی‌اش چرا گربه ها گاهی اوقات دیوانه وار رفتار می کنند؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4797 2018-10-13 4797 http://www.itpet.net/media/image/1767/0/0/60/gorbeh1.jpg?t=bde22abdd96bfe98bf27f17df2443d85 آیا گربۀ شما هم ناگهان شروع به دویدن در اطراف خ همستر ممکن است به چه بیماری‌هایی مبتلا شود؟ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4795 2018-10-11 4795 http://www.itpet.net/media/image/1762/0/0/60/hamster.jpg?t=e5c821607cd3782e1add117e2cbe1fee نگهداری از همسترها به‌ عنوان حیوان خانگی، کار آسان