اخبار d http://www.itpet.net/ Mon, 19 Feb 2018 05:32:26 +0100 http://www.itpet.net//photos/M_photos/ITPNEWS-HEMO2.png Powered by ITPNews.com http://www.itpet.net/ ITPNews.com site syndication نمایشگاه اسب، فرصتی طلایی برای فراهم آوردن زمینه‌های ارزآوری از صنعت مغفول در اقتصاد ایران http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4418 2018-2-4 4418 http://www.itpet.net/media/image/367/0/0/60/Asb.jpg?t=5562724a1caafb68bc6fbf76d474a54f نمایشگاه اسب، فرصتی طلایی برای فراهم آوردن زمی نمایشگاه پت سال 2017 ادمونتون کانادا http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4402 2018-1-22 4402 http://www.itpet.net/media/image/339/0/0/60/namayeshgah-pet-01.jpg?t=8c95508f6510547797e1deea511c73b7 امکان دفن حیوانات خانگی با صاحبانشان در قبرستان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4395 2018-1-10 4395 http://www.itpet.net/media/image/327/0/0/60/dog.jpg?t=f95b7ddec25f49d0636b1c2712ac959c لایحه پیشنهادی قراردادن خاکست اعطای مدال افتخار به یک سگ ارتش انگلیس http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4366 2017-11-22 4366 http://www.itpet.net/media/image/292/0/0/60/sag-artesh.jpg?t=05e2cbd94a5f0c617a9aba97c9861252 ارتش انگلیس به پاس شجاعت‌های پیش‌نویس لایحه ممنوعیت حیوان‌آزاری در ایران تهیه شد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4359 2017-11-13 4359 http://www.itpet.net/media/image/278/0/0/60/hemayat-az-hayvanat-01.jpg?t=f92b55678c2e7b1edc8810bb478a3507 سید جعفر کاظم پور، مدیرکل تدو هدیه جالب برای تولد پوتین http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4335 2017-10-17 4335 http://www.itpet.net/media/image/232/0/0/60/sag-potin-01.jpg?t=6f1ed98072b6ad59396f70e8161a2be3 سگی که پوتین به تست بازیگری ۱۳۲ گربه! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4333 2017-10-17 4333 http://www.itpet.net/media/image/226/0/0/60/test-bazigari-gorbe-01.jpg?t=d9a821fe48200dbb2638b6da2259eac4 132 گربه سیاه برای تست بازیگری به عنوان نقش اصلی ن سگ جورج مایکل با گذشت 9 ماه از مرگ وی هنوز برای او گریه می کند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4330 2017-10-16 4330 http://www.itpet.net/media/image/220/0/0/60/George-Michael-01.jpg?t=923ec668fab41408e884c795b0d70b7d خواننده معروف بریتانیایی، جور این سگ زمین خانه خود را کند و چیزی عجیب پیدا کرد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4329 2017-10-14 4329 http://www.itpet.net/media/image/218/0/0/60/sag-radyab-01.jpg?t=2150d0e699fa741c8d38258cd8a04ebb کانیان، سگ نژاد گلدن رتریور، 4 اکتبر روز جهانی حیوانات http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4324 2017-10-4 4324 http://www.itpet.net/media/image/212/0/0/60/rozjahani-01.jpg?t=5c4a04f08794ff78b820d16e8bbba159 دوست بی ریا،‌ همنشین مهربان، نجات بچه گربه ها از طوفان آمریکا و برگردان آن ها به مادرشان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4323 2017-10-4 4323 http://www.itpet.net/media/image/210/0/0/60/nejat-gorbe-01.jpg?t=c9cb414f83f7a0bc7af925df3118457a در طوفان شدید هاروی، مردی سه افسرده‌ترین گربه جهان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4321 2017-9-25 4321 http://www.itpet.net/media/image/206/0/0/60/cat-deb-01.jpg?t=bc03d9cfe10f72fe544d847bf1821b48 یک گربه با چهره افسرده خود، س رییس‌جمهور فرانسه سگ جدید کاخ الیزه را انتخاب کرد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4311 2017-9-10 4311 http://www.itpet.net/media/image/192/0/0/60/sag-macron-01.jpg?t=4e16fbf4587e8315023d5254017037ef نمو که سیاه‌رنگ است، دو سال د شکایت از مرکز دامپزشکی که حیوانات را تعویض شده به صاحبانش باز می گرداند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4305 2017-8-27 4305 http://www.itpet.net/media/image/187/0/0/60/dampezshki-01.jpg?t=0c4705ac5a6aee1447ae1246bc6e6a74 پس از انتشار خبر تعویض حیوانا خوراک دهنده‌ هوشمند گربه http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4299 2017-8-20 4299 http://www.itpet.net/media/image/175/0/0/60/catspad-01.jpg?t=59cd622bd0898ab101fbe7e8477e4a97 کتسپد (Catspad) نام ابزار جدی حامیان، توقف کشتار سگ ها را خواستار شدند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4296 2017-8-17 4296 http://www.itpet.net/media/image/166/0/0/60/hemayat-heivanat-01.jpg?t=ba5d2911087da4387f0aa063f5decbfa تعدادی از حامیان حقوق حیوانات مرگ سگ بمب‌یاب ارتش آمریکا http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4288 2017-8-6 4288 http://www.itpet.net/media/image/150/0/0/60/sena-sag-bombyab-01.jpg?t=d9e04f5d1a6ecb8b92cf66f224fa9aa8 مردم میشیگان طی مراسمی با سگ راه‌اندازی ترمینال لوکس حیوانات در فرودگاه نیویورک http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4286 2017-8-3 4286 http://www.itpet.net/media/image/148/0/0/60/terminal-heyvanat.jpg?t=b2af4aafb4efa83caac651947ea27893 شاید تاکنون فکر می‌کردید فرود نجات آهو از دریا توسط سگ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4283 2017-8-1 4283 http://www.itpet.net/media/image/140/0/0/60/sag-naji-01.jpg?t=a726c59dc172241af75abb2a42333907 سگی در لانگ آیلند آمریکا بچه آهویی که داشت غرق میش خدمات ویژه هواپیمایی هما برای مسافرت با حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4279 2017-7-30 4279 http://www.itpet.net/media/image/130/0/0/60/sag-mosafer-01.jpg?t=167c7c22cec91e17d25f1897c0fd26c3 مسافرت با حیوان خانگی سگی به نام پایپر جذاب ترین کارمند فرودگاه در جهان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4277 2017-7-29 4277 http://www.itpet.net/media/image/135/0/0/60/paiper-3.jpg?t=34a85435e7f5e5349b55c425f33b5280 حیوانات وحشی یکی از معضلات مه تولد یک توله سگ سبزرنگ عجیب در اسکاتلند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4267 2017-7-22 4267 http://www.itpet.net/media/image/106/0/0/60/sag-sabz-01.jpg?t=6dc27469a0a6244fdbe0ebec0c1996bd " ساسرلند "، صاحب این سگ حیوان خانگی بهرام رادان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4266 2017-7-22 4266 http://www.itpet.net/media/image/88/0/0/60/bahram-radan-01.jpg?t=379e1f57b7841cfb081fbba9ad3fa33e بهرام رادان با سگش در نیویورک را ببینید. فیلم حرفهاى شنیدنى کمیل نظافتى درباره حیوان آزارى http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4265 2017-7-19 4265 http://www.itpet.net/media/image/110/0/0/60/komail-nezafati-01.jpg?t=978c85407a0d258edc2ee9d6f7d74a19 یک عکس و هزار معنی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4264 2017-7-19 4264 http://www.itpet.net/media/image/84/0/0/60/dog-sag-rich-pool.jpg?t=037c870c3b5db8527ec60e617bc17cf6 در شبکه های اجتماعی عکس زیر ق پسری که به لطف دو توله سگش با سرطان مبارزه کرد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4263 2017-7-19 4263 http://www.itpet.net/media/image/80/0/0/60/saratn-01.jpg?t=945976e5fddd5fe3a15a6c37f1bef74c جک پسر نوجوانی است که در دو م زمینه‌سازی برای فروش سگ‌های ایرانی در بازارهای جهانی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4257 2017-7-16 4257 http://www.itpet.net/media/image/70/0/0/60/sag-negahban-01.jpg?t=aa4882594309c837b0fd60cd6e656ae7 مسئول نمایندگی فدراسیون جهانی 16سال حبس مجازات مردی که گربه‌ها را می‌کُشت http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4256 2017-7-16 4256 http://www.itpet.net/media/image/68/0/0/60/ghatel-gorbe-01.jpg?t=3f17ee24265492cd93f99d7a990e2042 یک مرد در کالیفرنیا بخاطر کشت اخراج یک سگ از اداره پلیس به علت مهربان بودن http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4195 2017-7-15 4195 http://www.itpet.net/media/image/20/0/0/60/sag-polis.jpg?t=658527fdc03e0290a2765002de983bd6 فرماندار،یک قرارداد تازه به این سگ میدهد با عنوان زشت‌ترین سگ جهان در کالیفرنیا انتخاب شد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4251 2017-6-25 4251 http://www.itpet.net/media/image/7/0/0/60/2017-world-ugliest-dog-competition.jpg?t=f15caab9a0d822afd08148a7a72ab669 مارتا، سگی از نژاد ماستیف ناپلی به عنوان زشت‌ترین سگ هایی که با اورژانس تماس می‌گیرند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4248 2017-6-25 4248 http://www.itpet.net/uploads/2017/06/dogiphone.jpg متخصصان در زمینه فناوری سیستمی را طراحی کرده‌اند ک سگی که به تنهایی با اتوبوس سفر می‌کند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4242 2017-6-25 4242 http://www.itpet.net/uploads/2017/06/can_02_672-458_resize.jpg این سگ هر روز خودش به تنهایی برای گردش، با اتوبوس کشف ۵۸ قطعه طوطی کوتوله قاچاق در زاهدان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4198 2017-6-17 4198 http://www.itpet.net/media/image/22/0/0/60/toti-kotole-01.jpg?t=588ab9075bb991dfcae4a23bce2a25a0 مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستان گفت: ۵۸ قط میمون‌های رفتگر در چین! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4191 2017-6-17 4191 http://www.itpet.net/uploads/2017/06/6699947.jpg رفتگران پارکی در چین به میمون ها آموزش داده اند تا پلیس پاکستان سگی را به اعدام محکوم کرد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4023 2017-5-20 4023 http://www.itpet.net/media/image/44/0/0/60/1347543.jpg?t=10f99ef6a3c49fb196fad5a3136a7a64 صاحب سگ گفته است برای نجات سگش و بر قراری عدالت در این گربه زندگی ۱۴ بچه گربه را نجات داده است http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4001 2017-5-17 4001 http://www.itpet.net/uploads/2017/05/1-4.jpg ایزابل مادری شجاع است: نه تنه ۱۰۰۰ قلاده سگ در آبیک علیه بیماری هاری واکسینه شدند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=3980 2017-5-14 3980 http://www.itpet.net/uploads/2017/05/sag-b-p.jpg رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبیک گفت: در سال گذشته چشمان این گربه شما را جادو می کند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=3843 2017-4-27 3843 http://www.itpet.net/media/image/40/0/0/60/1492769746_2844.jpg?t=832db36554f4657be7ec90d1330281af «پام پام» گربه کوچکی است که سحرآمیزترین چشمانی را همراهی سگ با صاحبش تا گور http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=3748 2017-4-17 3748 http://www.itpet.net/uploads/2017/04/3-3.jpg شهرستان کوچکی در کشور مالزی اخیرا شاهد صحنه ای درد سگ باوفا ،ناجی چوپان شد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=3737 2017-4-16 3737 http://www.itpet.net/uploads/2017/04/82493442-71540861.jpg چوپانی که به همراه گله گوسفندان خود در صحرای 'سم س