اخبار d http://www.itpet.net/ Sun, 22 Jul 2018 19:10:15 +0100 http://www.itpet.net//photos/M_photos/ITPNEWS-HEMO2.png Powered by ITPNews.com http://www.itpet.net/ ITPNews.com site syndication سگ دعوا تجارتی خونین http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4643 2018-7-21 4643 http://www.itpet.net/media/image/990/0/0/60/sag_dava.jpg?t=b488ab526e1e15aa0e807f637430a11e پدیده 'سگ دعوا' تجارتی خشونت آمیز است که در قالب آ دستگاه مهربانی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4641 2018-7-19 4641 http://www.itpet.net/media/image/980/0/0/60/petwash.jpg?t=19da17fe3585ad59c7051a670c5a66a1 همیشه نمایشگاه‌ها محل ارائه نوآوری‌ها است و در نما سگی که بعد از سقوط از هواپیما، زنده ماند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4640 2018-7-19 4640 http://www.itpet.net/media/image/975/0/0/60/Gaspar-miracle-dog.jpg?t=5baea5a26687a03af9ee9e3211aa6748 به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از نمناک؛ روز گذشته خب سگ‌ کشی دوباره به کرمان بر می‌گردد؟! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4633 2018-7-16 4633 http://www.itpet.net/media/image/940/0/0/60/sagkoshi.jpg?t=961d86e6e29a1e6642f9bc77f35d6aaf محمد لطیف در کانال سایبری با انتشار مطلبی با بیدار شو تنبل http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4628 2018-7-14 4628 http://www.itpet.net/media/image/915/0/0/60/husky.jpg?t=497800b333ad9ae3bdd18928867d9ce2 الزامی شدن عقیم سازی گربه های خیابانی و خانگی در بلژیک http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4612 2018-7-7 4612 http://www.itpet.net/media/image/853/0/0/60/gorbeh.jpg?t=0bd6bf4c27d45a47f385873eb8d575b5 بلژیک قانون جدیدی را برای کنترل جمعیت بیش از دو می اتحادیۀ اروپا و رشد سودآوری در خوراک حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4605 2018-7-4 4605 http://www.itpet.net/media/image/801/0/0/60/pet food.jpg?t=97ece96cea18f76d306702fec8b883cf هر کدام از حدود 80 میلیون خانوادۀ اروپایی حداقل یک سلبریتی‌ها و حیوانات خانگی اگزوتیک آن ها! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4602 2018-7-2 4602 http://www.itpet.net/media/image/781/0/0/60/exotic pet.jpg?t=0737590c8d945145744a7863854ac60a در هرج و مرج خرید و فروش و نگهداری حیواناتِ وحشی و چهارمین نمایشگاه ملزومات حیوانات خانگی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4596 2018-7-2 4596 http://www.itpet.net/media/image/791/0/0/60/itpet-petsupply-01.jpg?t=cc7504554dedfe3c02c723563ab93c50 چهارمین نمایشگاه ملزومات دام دادگاه به مردی اجازه داد تا سگش را ببیند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4591 2018-6-28 4591 http://www.itpet.net/media/image/741/0/0/60/20311lpr.jpg?t=cadc53d0a4f1d8d06d3f466ef4ced411 یک مرد برزیلی که از زنش جدا شده بود، اجازه یا برنامه های سازمان دامپزشکی جهت توسعه صنعت اسب http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4570 2018-6-18 4570 http://www.itpet.net/media/image/656/0/0/60/asb.jpg?t=11e984b32d9029423307016f0aa79868 رئیس سازمان دامپزشکی کشورگفت:سازمان دامپزشکی کشور گربه روس جام جهانی را پیش‌بینی می کند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4562 2018-6-13 4562 http://www.itpet.net/media/image/638/0/0/60/russian cat predition.jpg?t=0ef4020ff57f184c586ae2bcd0ab1aa9 آشیل نام گربه‌ای است که قرار است بازی‌های جام جهان با من مهربان باش! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4559 2018-6-12 4559 http://www.itpet.net/media/image/632/0/0/60/sag.jpg?t=3dd1c2fb0c5dcb51e44c237c977e7ee7 1. زندگی من 10-15 سال است. دوری از تو برایم د گزارشی عجیب از جراحی زیبایی حیوانات خانگی در ایران! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4555 2018-6-10 4555 http://www.itpet.net/media/image/626/0/0/60/zibaii sag_1.jpg?t=21474bfc7fe640536366865fcbe078e9 خیلی از فعالان حیوانات از این که عده‌ای برای داشتن یک سال زندان برای کتک زدن توله سگ http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4552 2018-6-7 4552 http://www.itpet.net/media/image/620/0/0/60/french dog.jpg?t=16b4e5be481f28ae7e671cd0ca5b4934 یک مرد فرانسوی به دلیل بدرفتاری با یک توله سگ مجمو 1500 قلاده سگ در قزوین واکسینه می شوند http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4549 2018-6-2 4549 http://www.itpet.net/media/image/614/0/0/60/vaksinasion-01.jpg?t=9e269206a60168edff05a068ddac7bb8 رئیس اداره دامپزشکی قزوین گفت نگهداری گربه از بچه سنجاب در کنار بچه های خود http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4546 2018-5-31 4546 http://www.itpet.net/media/image/604/0/0/60/sanjab va gorbeh_2.jpg?t=09fe62d4904f2032c51fc410e8216ce2 نمایشگاه سراسری ملزومات دام کوچک http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4540 2018-5-29 4540 http://www.itpet.net/media/image/592/0/0/60/namayeshgah.jpg?t=e07ecfe45ebbf122380694615c4a9f08 به گزارش پایگاه خبری «عصر نمایشگاه» به بازار میلیاردی خرید و فروش حیوانات خارجی در ایران http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4518 2018-5-21 4518 http://www.itpet.net/media/image/559/0/0/60/Heyvan-e Khanegi.jpg?t=d0dc425d2004a3e11e0be66366e8ab88 همزیستی انسان و حیوان از دیرباز در جامعه ایرانی وج سنجاب معلول با چرخ راه رفت http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4517 2018-5-21 4517 http://www.itpet.net/media/image/557/0/0/60/sanjab.jpg?t=400254d20970122cf6adc491405e9c0c یک سنجاب که در حادثه‌ای به شدت مجروح شده بود و دو سرنوشت اسبها و سگهای تعلیم دیده پلیس http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4516 2018-5-20 4516 http://www.itpet.net/media/image/555/0/0/60/sag police.jpg?t=bb493565f667cdcc2df182413f0e29ee وینا،‌ مادیان پیری است که حالا آرام در چمن‌ها سگ شی هوا هوا برنده نخل سگ های جشنواره کن http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4512 2018-5-20 4512 http://www.itpet.net/media/image/550/0/0/60/dog man.jpg?t=9285d771aaf469b52d18308c11218bf1 یک سگ شی هوا هوا برنده جایزه "نخل سگ ها" در جشنوار لولا، سگی که زندگی بخشید http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4494 2018-5-13 4494 http://www.itpet.net/media/image/523/0/0/60/Josette.jpg?t=1c7f0c8e26df853914563f690a2f29d4 لولا، نام یک ماده‌سگ دوست‌داشتنی و بااحساس است ، ا ممنوعیت ورود سگ و گربه به کشور ایران http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4493 2018-5-10 4493 http://www.itpet.net/media/image/517/0/0/60/havapeyma.jpg?t=10a86511f04343bc21d9d35c3d0dbada طبق بخشنامه شماره ۱۱۷/۲۱/۹۶/۳۲۲۷۵ مورخ ۹۶/۱/۲ رشد غیرمنتظره بازار حیوانات خانگی در چین http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4489 2018-5-8 4489 http://www.itpet.net/media/image/511/0/0/60/china and pet.jpg?t=f62d43d4605c14062f4ea17e36ec01b5 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، رشد خواننده مشهور پاپ در کنار حیوان خانگی اش http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4486 2018-5-5 4486 http://www.itpet.net/media/image/505/0/0/60/reza sadeghi.jpg?t=be3447acb3625fd5ab2b03ba86b22035 رضا صادقی با انتشار سگ خانگی ا نگهداری تمساح ها ، مار و میمون در منزل http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4478 2018-4-24 4478 http://www.itpet.net/media/image/484/0/0/60/mar.jpg?t=3c503d4724e2cb34d73f85015ff241d3 این روزها در هیاهوی شهرها، کیلومترها دورتر ا کد تخلف 2148 http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4475 2018-4-22 4475 http://www.itpet.net/media/image/475/0/0/60/Police.jpg?t=aa3c466a4ab1dceda42f993d0bc2172f کد تخلف 2148 کدی است که توسط سایت راهبر و تحت عنوا پایان زندگی شاهانه آخرین سگ کورگی ملکه انگلستان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4474 2018-4-21 4474 http://www.itpet.net/media/image/473/0/0/60/queen-corgis-1440x960.jpg?t=3610e27741c6085a4e1160f509010111 ویلو، سگ مورد علاقه ملکه انگلستان در سن 15 سالگی د نمایشگاه صنعت اسب ، حیوانات همزیست و فرآورده ها http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4472 2018-4-18 4472 http://www.itpet.net/media/image/488/0/0/60/namayeshgah_1.jpg?t=dcb36731d67cc1ad16feeb9edeb6c1ed شرکت ایده تجارت هرمس در نظر دارد در راستاى ت جام جهانی 2026 مراکش و از بین بردن سگ های ولگرد قبل از بازی های فیفا http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4471 2018-4-18 4471 http://www.itpet.net/media/image/478/0/0/60/puppy-dog-mammal-vertebrate-dog-breed-shiba-inu-139182-pxhere.com.jpg?t=5e6403474643373320bba7f174f34f06 مراکش که کاندیدای میزبانی جام جهانی در سال 2026 می سگ آبادان با کمک خیرین نجات داده شد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4469 2018-4-12 4469 http://www.itpet.net/media/image/464/0/0/60/sag.jpg?t=0de24ef70424ee6c01df15c8b07adf21 چندی پیش ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که م غمگین ترین سگ دنیا http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4464 2018-4-9 4464 http://www.itpet.net/media/image/457/0/0/60/madame eyebrows.jpg?t=efb9724c777b0cd55168046823f0b70e مادام آیبروز (Madame Eyebrows) سگ بولداگ انگلیسی ا تکذیب خبر منتشر شده در بیست و سی http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4463 2018-4-8 4463 http://www.itpet.net/media/image/455/0/0/60/azre-sag-01.jpg?t=e41ea10775bba53e6ad6e13e458997e9 کمیل نظافتی طلبه جوان و خیر به اهواز رفته و فرد «سگ آزار» در خوزستان دستگیر شد http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4462 2018-4-7 4462 http://www.itpet.net/media/image/451/0/0/60/azre-sag-01.jpg?t=a1b20be651603def1394b1e20e8df3b6 فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت: فرد سگ آز چهارشنبه سوری و این زبان بسته ها! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4452 2018-3-12 4452 http://www.itpet.net/media/image/427/0/0/60/7429779782_212fd3e8db_b.jpg?t=89ec5df149bf44bed681dc9c4033ac0a چهارشنبه سوری، این آیین زیبای باستانی ایران زمین ن فقط چشماش موقع شونه کردن! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4441 2018-3-4 4441 http://www.itpet.net/media/image/408/0/0/60/shutterstock_352176329-1024x769.jpg?t=2286168013ec3c957f139c85d186261b اولین ملاقات گربه ها و نوزادان http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4439 2018-2-28 4439 http://www.itpet.net/media/image/404/0/0/60/cat and baby.jpg?t=4c000bb00f0341c3ecb37e9800aeda9b گربه اسب نما! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4437 2018-2-27 4437 http://www.itpet.net/media/image/399/0/0/60/gorbeh va asb.jpg?t=76128ae471598520a770234cfcfdbb39 این گربه در اسطبلِ اسب زندگی می کرده و حالا شبیه ا مائومی، گربه ای که کل اروپا را سفر کرده است! http://www.itpnews.com/Apps/get/content.php?id=4436 2018-2-26 4436 http://www.itpet.net/media/image/397/0/0/60/Untitled-1_1.jpg?t=994118d497e1a446f6104ccdcffb5852 مائومی (MaoMay) گربه ای است که در شهر لوزان سوئیس